Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Aktualności

Kongres Sprzedaż - zaproszenie do zgłaszania prelekcji

Zapraszamy  Państwa do zgłaszania prelekcji i  wyboru odpowiedniego dla siebie  miejsca w programie VI edycji Kongresu Sprzedaż - wyjątkowego, cyklicznego spotkania ekspertów obszaru sprzedaży, organizowanego przez  Nowoczesną Firmę S.A

Szóstej edycji Kongresu Sprzedaż towarzyszyć będzie hasło „Ludzie, procesy, technologie”.

Postępująca digitalizacja we wszystkich dziedzinach życia, bezsprzecznie wpływa na tworzenie nowych możliwości i kanałów sprzedaży. Podnosi również wymagania klienta i standardy usług sprzedażowych. Zadaniem zbliżającej się odsłony Kongresu Sprzedaż jest wspólnie z Państwem zastanowić się w jaki sposób wykorzystać szanse, które stawia przed nami dynamicznie zmieniający się rynek oraz jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany.

Podczas najbliższego wydarzenia chcielibyśmy odpowiedzieć m.in. na pytania:  Jak skutecznie stosować sprzedaż wielokanałową, w tym internetową? Jakie są najnowsze i najbardziej efektywne sposoby zwiększenia sprzedaży? Jaka kultura organizacyjna w firmie sprzyja zwiększaniu wyników sprzedażowych? W jaki sposób ukształtować  własnych liderów sprzedaży?

Szósta edycja Kongresu Sprzedaż to sześć interesujących ścieżek tematycznych:

  • Strategie sprzedaży – pozyskiwanie klientów, podtrzymywanie relacji; wykorzystanie różnych kanałów sprzedaży (multikanałowość)
  • Social Media i Big DATA – wykorzystywanie informacji o kliencie, rola mediów społecznościowych w sprzedaży, profilowanie klientów, łączenie sprzedaży i marketingu
  • Wsparcie sprzedaży w 2014 r. - najnowsze trendy rządzące rynkiem sprzedaży w Polsce i na świecie, rozwiązania przynoszące wymierne efekty,  CRM jako rozwiązanie wspierające sprzedaż
  • Budowanie efektywnego zespołu sprzedażowego - zarządzanie zespołem sprzedażowym i relacjami z klientem, kultura organizacyjna sprzyjająca podniesieniu wydajności sprzedaży; motywacja zespołu
  • Technologia w sprzedaży -  najskuteczniejsze i najnowsze narzędzia wykorzystywane w sprzedaży; e-commerce, narzędzia mobilne, rola Internetu w sprzedaży
  • Umiejętności Lidera Sprzedaży – nowe techniki sprzedaży, rola lingwistyki sprzedaży – wpływanie na klienta

Prelekcję można zgłosić pod adresem: http://kongressprzedaz.pl/call-for-speakers

Zapraszamy!

Zespół Kongres Sprzedaż

Nadchodzące wydarzenia: