Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Aktualności

Czasowe, zintensyfikowane zapotrzebowanie na pracę to problem niejednego pracodawcy. Jaki kontrakt będzie właściwy dla nowozatrudnianych?

Patrycja Zawirska

Jednym z możliwych typów umowy o pracę jest podpisanie z rekrutowanymi osobami tzw. umów na czas wykonania określonej pracy. Zwalnia to z obowiązku wskazania w umowie daty rozwiązania etatu. To szczególny rodzaj kontraktu. Jego cechą jest to, że angaż  taki  rozwiąże  się  automatycznie,  gdy  określone  w  umowie  zadanie  zostanie wykonane.

Tego    rodzaju    kontraktu,   raz    podpisanego,    nie    można    jednak    jednostronnie wypowiedzieć.  Jeśli  w  trakcie  okresu  zatrudnienia  szef  będzie  wolał  rozstać  się  z podwładnym, zakończenie umowy będzie możliwe jedynie w drodze porozumienia stron lub  zwolnienia  dyscyplinarnego.  Dodatkowo,  strony  mogą  mieć  różne  zdania  co  do momentu zakończenia wykonywania zadania. Z tych względów, angaże na wykonanie określonej pracy nie zawsze są właściwym rozwiązaniem. 

Jeżeli    potrzeba    zatrudnienia    nowych    pracowników    wynika    z    tymczasowego, zwiększonego  obłożenia  pracą,  ryzykowne  jest  również  tworzenie  etatów  na  czas nieokreślony.  Hossa  może  się  przecież  nie  utrzymać.  Najlepszym  rozwiązaniem pozostaje więc umowa na czas określony. Jej termin końcowy, o czym się zapomina, nie musi być oznaczony konkretną datą. Momentem rozwiązania kontraktu musi być po prostu  zdarzenie  przyszłe  i pewne.  Nie  ma  przeciwwskazań,  aby  był  to  moment zakończenia przez firmę świadczenia usług w zakresie danego projektu.  

W  powyższym  kontekście,  trzeba  mieć  również  na  uwadze  planowane  zmiany  w kodeksie pracy. Kontrakty na czas wykonania określonej pracy mają z niego zupełnie zniknąć.  Zastąpi  je  możliwość  zawierania  umów  na  okres  kadencji,  które  znajdą zastosowanie  jedynie  do  niewielkiego  grona  uczestników  rynku  pracy.  Natomiast umowy na czas określony będzie można zawierać na maksymalnie 33 miesiące.

dr Patrycja Zawirska
radca prawny, kieruje Zespołem Prawa Pracy w K&L Gates Jamka sp.k.

 

Więcej na ten temat podczas nadchodzącej Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy,  która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2014 r. w Warszawie.

 

 

Nadchodzące wydarzenia: