Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Efektywność poprzez zarządzanie zespołem

Jak z grupy indywidualistów zrobić zespół i sprawić, aby efektywnie działał

 

2014.09.02-03 | Digital Knowledge Village | Warszawa
zarzadz.zesp.-kw

Zapraszamy do udziału w warsztacie Efektywność poprzez zarządzanie zespołem, który odbędzie się w dniach 2-3 września 2014 r. w Warszawie.

Warsztaty skierowane są do wszystkich menedżerów i liderów, którzy nie boją się zdecydowanych rozwiązań i szukają nowych, skutecznych oraz dopasowanych do realnej sytuacji metod zarządzania swoim zespołem.

Dzięki licznym ćwiczeniom, mającym zastosowanie w codziennej praktyce, testom motywacyjnym oraz wsparciu doświadczonego trenera uczestnicy warsztatów zmotywują swój zespół, wpłyną na jego efektywność i zaangażowanie oraz wzmocnią swoją rolę lidera, co przełoży się nie tylko na jakość pracy, ale również zwiększy potencjał zespołu.

Dlaczego warto?

Odpowiednie zarządzanie zespołem pracowników stanowi o efektywności i sukcesie każdego przedsięwzięcia. Ludzie są siłą napędową działań i to oni podejmują ryzyko i wykonują zadania, które prowadzą do osiągania wyznaczonych celów w firmie.

Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzą się Państwo:

 • jak z grupy indywidualistów zrobić zespół i sprawić, aby efektywnie działał
 • co robić, aby wykorzystać potencjał grupy i zapewnić sukces firmie
 • jak kreować odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji wspólnych celów
 • jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z pracownikami
 • jakie wartości i czynniki motywują pracowników
Dla kogo?

Warsztaty kierujemy do osób na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich, dyrektorów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem.

Program
 • Izabella Gielnicka, Trener Biznesu, doradca w zakresie zarządzania, specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi
  Izabella Gielnicka
  Izabella Gielnicka

 • WARSZTATY POPROWADZI: Izabella Gielnicka - Trener Biznesu, doradca w zakresie zarządzania, specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi

 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Zanim zaczniesz – przygotuj się czyli grupa a zespół

  • kiedy grupa ludzi zaczyna być zespołem?
  • normy grupowe i spójność grupy
  • stadia rozwoju zespołu, zasady pracy
  • dlaczego warto współpracować w zespole?
  • zarządzanie różnorodnością wiekową w zespole - bariery


   Ćwiczenia:
   - jak z grupy ludzi zrobić efektywny zespół – case na przebieg wszystkich etapów rozwoju zespołu – dyskusja

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Jeśli już zaczęliśmy – słów kilka o współpracy w zespole

  • role pełnione w zespole (przygotowanie do zarządzania talentami) – diagnoza mojego zespołu
  • diagnoza własnej roli w zespole
  • cechy efektywnych zespołów
  • diagnoza problemów występujących w pracy zespołowej – pułapki „czyhające” na menedżera i członków zespołu
  • jak kreować odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji wspólnych celów
  • lider i jego rola w zespole
  • destruktywni członkowie zespołu – przyczyny zachowań i sposoby reakcji

   Ćwiczenia:
   - test na pełnienie ról zespołowych
   - trening – od grupy do zespołu – gra zespołowa, omówienie gry, komentarze dotyczące oceny wszystkich członków poszczególnych zespołów (każdy ocenia każdego – ocena tylko do wiadomości ocenianych)

 • -

  Lunch

 • -

  Aby komunikacja nie była barierą w działaniu…

  • jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z pracownikami?
  • prowadzenie trudnych rozmów ze współpracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki, informacja zwrotna
  • techniki asertywnego argumentowania i przekonywania innych
  • rozpoznawanie manipulacji i umiejętność obrony przed manipulacją ze strony innych
  • budowanie zaufania zespołowego – zwiększanie efektywności zespołu

   Ćwiczenia:
   - test na styl komunikacyjny, omówienie testu, wykazanie słabych i mocnych stron uzyskanych wyników, wskazanie możliwości poprawy tych czynników, które zwiększają efektywność kontaktów z pracownikami
   - symulacja kilku sytuacji rozmów z pracownikami (kierownik – grupa, kierownik – pracownik) - kamera
   - case o pracowniku, który nie osiąga stawianych przed nim celów i zaprzecza realności oceny kierownika – jak przekazywać konstruktywna krytykę

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Moje miejsce, moja rola czyli menedżer w zespole

  • budowa zaufania i autorytetu – ukryte mierniki efektywności i sprawności zespołu
  • cechy osobowości menedżera – składowe stylu kierowania zespołem
  • identyfikacja własnego stylu czyli co zrobić z posiadaną wiedzą
  • styl kierowania zespołem jako sposób na zwiększenie motywacji – sposoby oddziaływania na pracowników w zespole • jak umiejętnie współpracować z zespołem pracowników?
  • wykorzystanie procesów grupowych w zarządzaniu zespołem
  • narzędzia menedżerskie czyli kultura organizacyjna a funkcjonowanie zespołu

   Ćwiczenia:
   - case na problem zaufania w zespole i integracji zespołowej
   - podanie i przećwiczenie narzędzi wzmacniających kulturę organizacyjną

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Motywy wewnętrzne i motywy zewnętrzne czyli w jaki sposób motywować pracowników?

  • jakie wartości i czynniki motywują pracowników waszego zespołu?
  • czym jest motywacja wewnętrzna i jak ją podtrzymywać?
  • pozamaterialne sposoby motywowania – identyfikacja potrzeb personelu
  • budowanie autorytetu, czyli jak rozdzielić relacje zawodowe i osobiste


   Ćwiczenia:
   - mini test motywacyjny – orientacja na cel czy na problem, dyskusja – co mogą oznaczać wyniki dla zespołu i samego menedżera
   - case – co motywuje do pracy – pozamaterialne sposoby motywowania – kiedy działają efektywnie, co w organizacji je warunkuje

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Wpływ kierownika na strukturę i funkcjonowanie zespołu

  • nieformalny lider czyli „gwiazda” w zespole – korzyści i zagrożenia dla szefa i zespołu
  • własny przykład przełożonego jako czynnik wpływający na spójność i działanie zespołu
  • blokujące zachowania w zespole i ich eliminowanie (obniżanie wartości występowania)
  • typowe przejawy przesuwania odpowiedzialności przez pracownika i sposoby reagowania szefa
  • sposoby budowanie autorytetu i wzmacniania zaufania do szefa
  • rozwijanie u pracownika samodzielności w rozwiązywaniu problemów
  • monitoring i wsparcie mentorskie pracowników pokolenia „y” i „3c”

   Ćwiczenia:
   - techniki zwiększające umiejętności reakcji w powyższych sytuacjach – ćwiczenia

 • -

  Lunch

 • -

  Mamy inne zdanie czyli konflikty w zespole

  • przyczyny konfliktów i typologia konfliktów
  • metody i pseudo-metody rozwiązywania konfliktów: współpraca mimo konfliktu
  • zmiana pozycji percepcyjnej: ja i ty
  • kooperacja jako najwłaściwszy styl rozwiązywania konfliktów

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Mamy inne zdanie czyli konflikty w zespole (c.d.)

  Ćwiczenia:
  - autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów, jego zalety i wady
  - konflikt w zespole – case na problem konfliktu w zespole omawiający zwiększanie i spadek efektywności pracy – czynniki wpływu i efekty

  Podsumowanie szkolenia

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa
Kontakt bezpośredni