Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Komercjalizacja powierzchni biurowych

IV edycja

2015.06.22-23 | Digital Knowledge Village | Warszawa
komerc. - kw

Większość umów najmu zawiera szereg dodatkowych mechanizmów, dotyczących kolejnych opcji przysługujących najemcy oraz zobowiązań wynajmującego. Istnieje wiele zmiennych czynników, które mają zastosowanie w przypadku umów zawieranych na etapie procesu inwestycyjnego, a tych dotyczących gotowej infrastruktury.

Dlaczego warto?

Podczas warsztatów pokażemy, jak właściwie skonstruować umowę, najmu lub wypowiedzenia – obszary negocjacji, możliwe rozwiązania i propozycje rozwiązań kompromisowych. Przedstawimy biznesowe realia.
Wyjaśnimy jakie modele rozliczenia kosztów eksploatacyjnych obowiązują na rynku. Omówimy różne aspekty umów najmu, a także jak można optymalnie rozliczyć nakłady poczynione na adaptację lokalu. Wskażemy zasady planowania efektywnego finansowo procesu komercjalizacji powierzchni biurowych.

 

BIORĄC  UDZIAŁ  W  WARSZTATACH  OTRZYMUJĄ  PAŃSTWO  ZAŚWIADCZE NIE  O  PUNKTACH  SZKOLENIOWYCH  DO  PRZEDSTAWIENIA  W  KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

 

Transmisja online
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy Przedstawicieli firm związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, w szczególności:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Dyrektorów Generalnych i Zarządzających
 • Najemców, Zarządców i Administratorów powierzchni komercyjnych
 • Przedstawicieli Departamentów i Działów: Inwestycji, Strategii, Rozwoju, Prawnych, Najmu, Wynajmu, Eksploatacji, Komercjalizacji, Ekspansji
 • Prawników świadczących usługi na rynku nieruchomości
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Jak wynająć biuro? Omówienie procesu komercjalizacji od strony wynajmującego

  Lidia Malec, Savills
  Lidia Malec
  Lidia Malec

  Komercjalizacja powstającego budynku biurowego przez właściciela:

  • projekt architektoniczny i standardu budynku
  • fazy komercjalizacji budynku
  • sposoby pozyskania najemcy (zachęty dla najemców)
  • usługi dodatkowe w budynku
  • finansowanie inwestycji

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Proces komercjalizacji od strony najemcy - case study

  Joanna Blumert , Cushman & Wakefield
  Joanna Blumert
  Joanna Blumert

  Proces poszukiwania nowego biura przez najemcę:

  • zrozumienie i określenie własnych potrzeb
  • proces wyboru biura i negocjacja warunków najmu
  • istotne aspekty w procesie przygotowania aranżacji

 • -

  Lunch

 • -

  Główne tendencje na rynku biurowym w Warszawie i w miastach regionalnych

  Joanna Mroczek, CBRE
  Joanna Mroczek
  Joanna Mroczek

  • Główne trendy na rynku biurowym w Warszawie i w miastach regionalnych – podaż i faktyczna dostępność nowych budynków, klasa A i B, powierzchnie tymczasowe, obiekty w budowie, lokalizacje biurowe
  • Kryteria wyboru powierzchni przez najemców
  • Popyt na powierzchnie biurowe, tendencje w różnych sektorach i branżach, trendy w nowoczesnych biurach – workplace strategy, zielone biurowce itp.
  • Prognozy wskaźnika powierzchni niewynajętej, stawek czynszowych
  • Umowy najmu i warunki wynajmu powierzchni, różne stawki czynszowe, zachęty oferowane przez najemców, dodatkowe obciążenia finansowe, wykończenie powierzchni, parkingi, koszty eksploatacyjne itp.
  • Case study – przykłady i historie z rynku

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

  Beata Kuczek-Maruta, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Tomasz Wachowski, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Beata Kuczek
  Beata Kuczek-Maruta
  Wachowski
  Tomasz Wachowski

 • -

  Powierzchnia biurowa jako przedmiot najmu

  • ustawowe regulacje dotyczące najmu lokalu – czy obowiązują przy najmie powierzchni komercyjnych?, czy budynek biurowy jest lokalem?, jakie przepisy powinniśmy stosować i gdzie jest granica swobody stron w ustalaniu treści umowy najmu
  • powierzchnia przedmiotu najmu – jak ją mierzyć, add–on factor, klauzule umowne dotyczące różnic w powierzchni uzgodnionej i faktycznej, czy z tego powodu najemca może odstąpić od umowy najmu
  • procedura przekazania przedmiotu najmu najemcy – protokół odbioru, zastrzeżenia jakościowe, czy najemca ma uprawnienia z rękojmi za wady lokalu, czy protokół jednostronny jest skuteczny
  • uprawnienia najemcy do korzystania z części wspólnych biurowca i działki, dostęp do drogi publicznej, miejsca parkingowe, systemy kontroli dostępu, oznaczenie działalności najemcy – logo na budynku, oznaczenia na tablicach informacyjnych, czy wynajmujący może zabronić najemcy wywieszenia szyldu
  • specyfika prawna komercjalizacji projektów deweloperskich, klauzule umowne dotyczące terminu wybudowania biurowca i standardu lokalu, jak najemca może chronić się przed skutkami opóźnienia budowy

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Opłaty związane z najmem powierzchni biurowej (czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne, zabezpieczenia płatności czynszu)

  • czynsz najmu – prawne sposoby określenia jego wysokości, czynsz zmienny czy stały?, jak prawidłowo uregulować w umowie najmu wakacje czynszowe, czy czynsz może być określony w walucie obcej, modele waloryzacji czynszu
  • udział najemców w kosztach utrzymania biurowca – zaliczka na koszty czy zryczałtowana opłata? – skutki prawne i podatkowe każdego z wariantów, klauzule umowne dotyczące rozliczanie kosztów rzeczywistych, prawo kontroli ze strony najemców, umowny mechanizm korekty rocznego rozliczenia
  • refakturowanie opłat za media – prawidłowe zapisy umowne, problemy z podatkiem VAT – praktyka gospodarcza i najnowsze tendencje w orzecznictwie i interpretacjach podatkowych
  • zabezpieczenia roszczeń wynajmującego – zastaw ustawowy na rzeczach najemcy, depozyt (kaucja gotówkowa), gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, dobrowolne poddanie się egzekucji
  • opłata za bezumowne korzystanie z biura po zakończeniu najmu – odszkodowanie czy wynagrodzenie?, jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w umowie najmu

 • -

  Lunch

 • -

  Adaptacja biura na potrzeby najemcy

  • prace wykończeniowe w przedmiocie najmu (fi t–out) – obowiązek najemcy czy wynajmującego? różne modele regulacji umownych i ich skutki prawne, jak uregulować tryb uzgadniania zakresu tych prac i weryfikację ich wykonania
  • pokrycie kosztów prac wykończeniowych – ustalenia ekonomiczne a zapisy prawne, możliwe warianty rozliczeniowe, jak to zafakturować?
  • podatkowe rozliczenie kosztów prac wykończeniowych – czy remont i ulepszenie znaczą to samo? czy wydatki na fit–out mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? czy najemca i wynajmujący są w takiej samej sytuacji podatkowej? odpisy amortyzacyjne od tzw. inwestycji w obcym środku trwałym
  • rozliczenie nakładów najemcy na lokal po zakończeniu najmu – czy najemca ma roszczenie o zwrot nakładów albo obowiązek przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego? umowne modele rozliczeń dotyczących zwrotu nakładów na lokal, wady i zalety tych modeli, amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym po zakończeniu najmu

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Czas trwania umowy najmu biura i jej rozwiązanie – tryb ustawowy i regulacje umowne

  • najem lokalu biurowego na czas określony, automatyczne przedłużanie umowy na kolejne okresy, przedłużenie umowy na czas nieoznaczony
  • ustawowe przesłanki rozwiązywania umów najmu lokalu – czy można umownie ograniczyć prawo do wypowiedzenia umowy najmu biura zawartej na czas nieoznaczony? jak zagwarantować trwałość takiej umowy? czy na podstawie kodeksu cywilnego można skutecznie wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?
  • forma oświadczenia o wypowiedzeniu, prawidłowy tryb doręczenia takiego oświadczenia, czy można te sprawy regulować umową? okres wypowiedzenia – jak można umownie modelować
  • okres wypowiedzenia, początek i koniec biegu okresu wypowiedzenia, jak prawidłowo wyliczyć datę upływu okresu wypowiedzenia umowy?
  • umowne przesłanki wypowiedzenia – czy strony umowy najmu mają całkowitą dowolność w doborze przesłanek wypowiedzenia?, typowe przyczyny wypowiedzenia najmu powierzchni biurowych, dlaczego niektóre zapisy o wypowiedzeniu są sprzeczne z prawem?

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni