Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Komercjalizacja powierzchni handlowych

2013.04.18-19 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - pow.handl.-kw


Większość  umów  najmu  zawiera  szereg  dodatkowych  mechanizmów, dotyczących kolejnych opcji przysługujących najemcy oraz zobowiązań wynajmującego. Istnieje wiele zmiennych czynników, które mają zastosowanie w przypadku umów zawieranych na etapie procesu inwestycyjnego, a tych dotyczących  gotowej  infrastruktury.

Dlaczego warto?

Podczas  warsztatów  pokażemy,  jak właściwie skonstruować umowę, najmu lub wypowiedzenia – obszary negocjacji, możliwe rozwiązania i propozycje rozwiązań kompromisowych.
Przedstawimy biznesowe realia. Wyjaśnimy, co to jest add–on factor i jakie modele rozliczenia kosztów eksploatacyjnych obowiązują na rynku. Omówimy różne aspekty umów najmu, a także jak można optymalnie rozliczyć nakłady poczynione na adaptację lokalu. Wskażemy zasady planowania efektywnego finansowo procesu komercjalizacji powierzchni handlowych.

 

Zarządcy nieruchomości biorący udział w warsztatach otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Szkolenie obejmuje 11 godzin edukacyjnych.

Dla kogo?

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY:

Przedstawicieli firm związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, w szczególności:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Dyrektorów Generalnych i Zarządzających
 • Najemców, Zarządców i Administratorów powierzchni komercyjnych
 • Przedstawicieli Departamentów i Działów: Inwestycji, Strategii, Rozwoju, Prawnych i Podatkowych
 • Przedstawicieli banków odpowiedzialnych za udzielanie kredytów deweloperskich na nieruchomości komercyjne
 • Prawników świadczących usługi na rynku nieruchomości
 • Doradców inwestycyjnych i kontrolerów inwestycyjnych
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Proces komercjalizacji od strony najemcy i wynajmującego

  Monika Jędrzejczak, Property Partners
  Monika Jędrzejewska
  Monika Jędrzejczak

  • Przygotowanie strategii najmu wg profilu projektu
  • Idealny mix najemców
  • Harmonogram komercjalizacji

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Rynek powierzchni handlowej na koniec pierwszego kwartału 2013r.

  Klaudia Woźniak, Colliers International Poland Sp. z o.o.
  klaudia woźniak
  Klaudia Woźniak

  • Podaż, czynsz, planowane inwestycje, nasycenie rynku (8 aglomeracji) i 7 największych miast regionalnych oraz prognoza
  • Retail gaps – czyli gdzie warto inwestować w miastach wielkości 30-100,000 mieszkanców

 • -

  Lunch

 • -

  Czynniki wpływające na atrakcyjność powierzchni handlowych w oczach najemców

  Michał Bogaczewicz, Hausman
  Bogaszewski
  Michał Bogaczewicz

  • Główne czynniki wpływające na atrakcyjność powierzchni handlowych
  • Wpływ rynku lokalnego na atrakcyjność inwestycji
  • Wpływ lokalizacji na atrakcyjność inwestycji
  • Wpływ rozwiązań projektowych
  • Odpowiednia komercjalizacja kluczem do sukcesu inwestycji
  • Rynek nieruchomości południowo – wschodniej Polski, możliwości rozwoju i lokalizacji inwestycji

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Powierzchnia handlowa jako przedmiot najmu

  Tomasz Wachowski, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Beata Kuczek-Maruta, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Wachowski
  Tomasz Wachowski
  Beata Kuczek
  Beata Kuczek-Maruta

  • umowy najmu proponowane przez galerie handlowe – gdzie jest granica pomiędzy dyktatem wynajmującego a rozsądną standaryzacją, czy ustawowe regulacje dotyczące najmu lokalu obowiązują przy najmie powierzchni handlowych? Czy strony mają swobodę w ustalaniu treści umowy najmu?
  • specyfika prawna komercjalizacji projektów deweloperskich, klauzule umowne dotyczące terminu wybudowania galerii handlowej i standardu lokalu, jak najemca może chronić się przed skutkami opóźnienia budowy
  • powierzchnia lokalu handlowego – jak ją mierzyć, add-on factor, klauzule umowne dotyczące różnic w powierzchni uzgodnionej i faktycznej, czy z tego powodu najemca może odstąpić od umowy najmu
  • klauzule dotyczące działalności lub lokalizacji sklepów konkurencyjnych, specyfika food-court, obowiązku najemcy związane z kontynuowaniem działalności w określonej branży
  • logo najemcy, reklama lokalu handlowego - logo na budynku, oznaczenia na tablicach informacyjnych, reklamy na witrynach, czy wynajmujący może ograniczać działania najemcy w tym zakresie

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Opłaty związane z najmem powierzchni handlowej (czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne, zabezpieczenia płatności czynszu)

  Tomasz Wachowski, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Beata Kuczek-Maruta, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Wachowski
  Tomasz Wachowski
  Beata Kuczek
  Beata Kuczek-Maruta

  • czynsz najmu – prawne sposoby określenia jego wysokości, czynsz stały i czynsz od obrotu, jak prawidłowo uregulować w umowie najmu wakacje czynszowe, czy czynsz może być określony w walucie obcej, modele waloryzacji czynszu, prawo kontroli najemcy
  • udział najemców w kosztach utrzymania oraz reklamy galerii handlowej – zaliczka na koszty czy zryczałtowana opłata? - skutki prawne i podatkowe każdego z wariantów, klauzule umowne dotyczące rozliczanie kosztów rzeczywistych, prawo kontroli ze strony najemców, umowny mechanizm korekty rocznego rozliczenia
  • refakturowanie opłat za media – prawidłowe zapisy umowne, problemy z podatkiem VAT - praktyka gospodarcza i najnowsze tendencje w orzecznictwie i interpretacjach podatkowych, czy dopuszczalne jest prawo odłączenie mediów w razie braku zapłaty?

 • -

  Lunch

 • -

  Adaptacja lokalu handlowego na potrzeby najemcy

  Tomasz Wachowski, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Beata Kuczek-Maruta, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Wachowski
  Tomasz Wachowski
  Beata Kuczek
  Beata Kuczek-Maruta

  • prace wykończeniowe w lokalu (fit-out) – obowiązek najemcy czy wynajmującego? różne modele regulacji umownych i ich skutki prawne, jak uregulować tryb uzgadniania zakresu tych prac i weryfikację ich wykonania
  • pokrycie kosztów prac wykończeniowych – ustalenia ekonomiczne a zapisy prawne, możliwe warianty rozliczeniowe, jak to zafakturować? odpisy amortyzacyjne od tzw. inwestycji w obcym środku trwałym
  • procedura przekazania lokalu handlowego najemcy - protokół odbioru, zastrzeżenia jakościowe, czy najemca ma uprawnienia z rękojmi za wady lokalu, czy protokół jednostronny jest skuteczny
  • rozliczenie nakładów najemcy na lokal handlowy po zakończeniu najmu – czy najemca ma roszczenie o zwrot nakładów albo obowiązek przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego? umowne modele rozliczeń dotyczących zwrotu nakładów na lokal, wady i zalety tych modeli, amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym po zakończeniu najmu

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Czas trwania umowy najmu lokalu handlowego i jej rozwiązanie – tryb ustawowy i regulacje umowne

  Tomasz Wachowski, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Beata Kuczek-Maruta, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Wachowski
  Tomasz Wachowski
  Beata Kuczek
  Beata Kuczek-Maruta

  • ustawowe przesłanki rozwiązywania umów najmu lokalu handlowego - czy można umownie ograniczyć prawo do wypowiedzenia umowy najmu lokalu zawartej na czas nieoznaczony? jak zagwarantować trwałość takiej umowy? czy na podstawie kodeksu cywilnego można skutecznie wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?
  • forma oświadczenia o wypowiedzeniu, prawidłowy tryb doręczenia takiego oświadczenia, czy można te sprawy regulować umową?
  • okres wypowiedzenia – jak można umownie modelować okres wypowiedzenia, początek i koniec biegu okresu wypowiedzenia, jak prawidłowo wyliczyć datę upływu okresu wypowiedzenia umowy?
  • umowne przesłanki wypowiedzenia – czy strony umowy najmu mają całkowitą dowolność w doborze przesłanek wypowiedzenia?, klauzula niedostatecznej komercjalizacji, inne przyczyny wypowiedzenia najmu powierzchni komercyjnych, dlaczego niektóre zapisy o wypowiedzeniu są sprzeczne z prawem?

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni