Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

KONTRAKTY BUDOWLANE - JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

VII edycja

2016.02.25-26 | Digital Knowledge Village | Warszawa
kb-kw

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.
Zaproszeni Eksperci przedstawią najbardziej istotne kwesƟ e związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce.

 

 

Dlaczego warto?

Dzięki udziałowi w warsztatach, dowiesz się:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów o roboty budowlane
 • jakie są sposoby zabezpieczenia umów w związku z upadłością
 • jaka jest rola podwykonawców w procesie budowlanym oraz ich odpowiedzialność
 • jakie są konsekwencje solidarnej odpowiedzialności zamawiającego i generalnego wykonawcy
 • na czym polega i jak powinna wyglądać zgoda inwestora na podwykonawcę
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z gwarancją i rękojmią za wykonane roboty
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności
Dla kogo?

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m.in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów bu-
dowlanych.

Program
 • -

  REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

 • -

  Odpowiedzialność za wady budynku w ramach umów o roboty budowlane

  Rafał Klementowski, Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Rafał Klementowski
  Rafał Klementowski

  • Rękojmia za wady budynku
  • Gwarancja jakości robót budowlanych
  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

  Rafał Klementowski, Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Rafał Klementowski
  Rafał Klementowski

  Odstąpienie a wypowiedzenie
  Charakterystyka podstaw odstąpienia od umowy o roboty budowlane
  Skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane

 • -

  Lunch

 • -

  Podatki w robotach budowlanych

  Jarosław Ziółkowski, Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Jarosław Ziółkowski
  Jarosław Ziółkowski

  • Obowiązek podatkowy w VAT po 1.I.2014 – praktyka stosowania przepisów
  • Kary umowne i odszkodowania w kosztach uzyskania przychodów

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Rozliczenie umów o roboty budowlane

  dr Marta Cichomska, Kancelaria K&L Gates
  dr Marta Cichomska

 • -

  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

Program
 • -

  REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

 • -

  Gwarancja zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Sposoby zabezpieczenia kontraktów budowlanych
  • Rola gwarancji zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych
  • Charakter prawny gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania
  • Prawidłowe formułowanie treści gwarancji
  • Problemy związane z dochodzeniem roszczeń z gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Zabezpieczenia roszczeń umownych w związku z upadłością

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Analiza możliwości zabezpieczenia na wypadek ogłoszenia upadłości
  • Omówienie różnych sposobów zabezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
  • Egzekucja zabezpieczeń

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Postępowanie restrukturyzacyjne – szansa na wyjście z problemów finansowych

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Zasady podstawowe nowego prawa restrukturyzacyjnego
  • Rodzaje procedur restrukturyzacyjnych
  • Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego

 • -

  Lunch

 • -

  Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Piotr Pośnik, Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Piotr Pośnik
  Piotr Pośnik

  • Dochodzenie roszczeń przed sądem powszechnym i sądem arbitrażowym, inne sposoby rozwiązywania sporów
  • Postępowanie dowodowe w sporze budowlanym
  • Dochodzenie roszczeń w oparciu o zabezpieczenia umowy o roboty budowlane

 • -

  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni