Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę – IV edycja

IV edycja warsztatów

2014.02.10-11 | Golden Floor Sky (Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa - 26 piętro) | Warszawa
kontrakty bud.-kw

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.

Zaproszeni Eksperci przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce.

BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

Dlaczego warto?

Dzięki udziałowi w warsztatach, dowiesz się:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 •  jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów o roboty budowlane
 •  jakie są sposoby zabezpieczenia umów w związku z upadłością
 • jaka jest rola podwykonawców w procesie budowlanym oraz ich odpowiedzialność
 • na czym polega i jak powinna wyglądać zgoda inwestora na podwykonawcę
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z gwarancją i rękojmią za wykonane roboty
 • jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców
 •  jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności

 

Dla kogo?

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i przywitanie uczestników

 • -

  Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy

  Agnieszka Wojciechowska, Kancelaria K&L Gates
  Hubert Wysoczański, Kancelaria K&L Gates
  Wojciechowska Agnieszka
  Agnieszka Wojciechowska
  Wysoczański Hubert
  Hubert Wysoczański

  • Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
  • Kto? Krąg uprawnionych. Podwykonawca, dostawca i inni. Podwykonawcy niezatwierdzeni i zatwierdzeni nieformalnie
  • Co? Dług i odpowiedzialność. Jak dowodzić i jak weryfikować roszczenia?
  • Ile? Wynagrodzenie kontraktowe czy z umowy podwykonawczej?

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Wpływ ogłoszenia upadłości na sytuację prawną wykonawcy, jego majątku oraz zawartych prze niego kontraktów

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Sytuacja prawna wykonawcy po ogłoszeniu upadłości
  • Rzeczy i prawa wchodzące w skład masy upadłości, zasady wyłączania przedmiotów z masy upadłości
  • Możliwości kontynuowania zawartych umów
  • Dochodzenie roszczeń przez upadłego wykonawcę i od upadłego wykonawcy
  • Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z członków konsorcjum

 • -

  Lunch

 • -

  Gwarancja zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Sposoby zabezpieczenia kontraktów budowlanych
  • Rola gwarancji zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych
  • Charakter prawny gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania
  • Prawidłowe formułowanie treści gwarancji
  • Problemy związane z dochodzeniem roszczeń z gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenia podwykonawców

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Agnieszka Zajac
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenia dla podwykonawców

  o   Obowiązek uzyskiwania zgody inwestora na umowy zawierane z podwykonawcami, skutki niezgłoszenia podwykonawców

  o   Zabezpieczenie inwestora przed podwójnymi płatnościami

  o   Bezpośrednie płatności na rzecz podwykonawców dokonywane przez inwestora

  o   Odpowiedzialność inwestora za zatrzymane przez wykonawcę kaucje

  • Zaspokojenie podwykonawców na podstawie ustawy z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
  • Nowe przepisy dotyczące podwykonawców w ustawie Prawo zamówień publicznych (zmiana ustawy z 8 listopada 2013 r.)

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i przywitanie uczestników

 • -

  Podatki w robotach budowlanych

  Michał Zdyb, Doradca Podatkowy
  Zdyb Michał
  Michał Zdyb

  • Refakturowanie usług budowlanych
  • Stawki podatkowe oraz zwolnienia w zakresie dostaw lokali, budynków oraz nieruchomości gruntowych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Rozwiązanie umowy o roboty budowlane

  Piotr Jakubowski, BWW Law&Tax Firm
  Piotr Jakubowski
  Piotr Jakubowski

  • Odstąpienie, a nie wypowiedzenie – charakter stosunku prawnego umowy o roboty budowlane
  • Klauzule umowne a regulacje ustawowe
  • Praktyczne konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane
  • Przegląd orzecznictwa związanego z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane

 • -

  Lunch

 • -

  Upadłość wykonawcy – problem czy również okazja inwestycyjna?

  Stanisław Sołtysik, Kancelaria Dentons
  Kamila Miszczuk, Kancelaria Dentons
  Sołtysik Stanisław
  Stanisław Sołtysik
  Kamila Miszczuk
  Kamila Miszczuk

  • Nabywanie biznesu upadłego – przedsiębiorstwo (asset deal) czy udziały/akcje (share deal)? Istotne informacje
  • Jak nabyć przedsiębiorstwo upadłego – upadłość likwidacyjna a upadłość układowa
  • Nabycie przedsiębiorstwa upadłego w toku likwidacji masy upadłości: składniki przedsiębiorstwa upadłego stanowiące przedmiot sprzedaży prowadzonej przez syndyka; tymczasowe używanie przedsiębiorstwa w trakcie postępowania upadłościowego (dzierżawa); nabycie przedsiębiorstwa upadłego bez długów; tryb nabycia przedsiębiorstwa
  • Upadłość jako szansa dla wierzycieli na skuteczniejszą windykację (asset recovery w wyniku uznania czynności upadłego za bezskuteczne względem masy upadłości)
  • Case studies: wskazówki praktyczne, success stories vs. horror stories
    

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Zabezpieczenia roszczeń umownych w związku z upadłością

  Andrzej Lulka, Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego
  Andrzej Lulka
  Andrzej Lulka

  • Zabezpieczenia Kontraktów Budowlanych


     -  Zagadnienia ogólne
     -  Zabezpieczenia osobiste
     -  Zabezpieczenia rzeczowe

  •     Sytuacja prawna beneficjenta zabezpieczeń w razie upadłości dłużnika


      - Zagadnienia ogólne
      - Zabezpieczenia osobiste
     -  Zabezpieczenia rzeczowe
   

  •     Wnioski

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Golden Floor Sky (Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa - 26 piętro)
al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa
Kontakt bezpośredni