Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę – IV edycja

IV edycja warsztatów 2014.02.10-11 | Golden Floor Sky (Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa - 26 piętro) | Warszawa
Prelegenci | 9
 • Piotr Jakubowski

  Piotr Jakubowski

  BWW Law&Tax Firm
  Piotr Jakubowski poprowadzi wykład:

  Rozwiązanie umowy o roboty budowlane


  Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał również tytuł magistra prawa kanonicznego. Studiował także na Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) w Rzymie. Uprawnienia zawodowe adwokata uzyskał w roku 2011. Od 2007 roku współpracuje stale z BWW Law & Tax Firm. Specjalizuje się w prawie procesowym ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania w sporach sądowych oraz w negocjacjach ugodowych podmiotów z branży nieruchomościowej oraz finansowej. W codziennej praktyce zawodowej prowadzi szereg spraw mających za przedmiot odzyskiwanie na rzecz klientów należności od kontrahentów będących zarówno osobami prawnymi jak i fizycznymi.
 • Andrzej Lulka

  Andrzej Lulka

  Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego
  Andrzej Lulka poprowadzi wykład:

  Zabezpieczenia roszczeń umownych w związku z upadłością


  Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers. Posiada także dyplom europejski Uniwersytetu w Giessen. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie budowlanym. Występuje często jako prelegent na konferencjach dotyczących sektora nieruchomości, działa również w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest autorem licznych publikacji prasowych na łamach m.in. Eurobuild, Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., przez PLC Which Lawyer w 2009 r. i 2011 r. oraz Chambers Europe 2010, 2011 i 2012 r. w dziedzinie prawa nieruchomości. Współpracował w latach 1997-2012 z Kancelarią Prawną Gide Loyrette Nouel.
 • Kamila Miszczuk

  Kamila Miszczuk

  Kancelaria Dentons
  Kamila Miszczuk poprowadzi wykład:

  Upadłość wykonawcy – problem czy również okazja inwestycyjna?


  Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek i prawie upadłościowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie głównie na rzecz niemieckojęzycznych klientów, szczególnie na rzecz instytucji finansowych w zakresie odzyskiwania należności (włączając w to restrukturyzacje, postępowania upadłościowe, egzekucyjne, zaskarżanie transakcji ze szkodą dla wierzycieli). Jej ponad dziesięcioletnie doświadczenie obejmuje także doradztwo procesowe, w szczególności w zakresie sporów o zapłatę czy na tle korporacyjnym i prawa pracy, jak również doradztwo w zakresie prawa spółek. W swojej praktyce w dziedzinie nieruchomości Kamila doradzała klientom przy projektach inwestycyjnych (włączając w to badania due dligigence), asset management, przekształceniach. Kamila jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister prawa, 1998) i polsko-niemieckich studiów prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankurcie/O (LL.M., 1998). Została wpisana na listę adwokatów w roku 2004. Kamila jest autorem tłumaczenia na język niemiecki Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Piechota Bartosz

  Bartosz Piechota

  Kancelaria RöHRENSCHEF
  Bartosz Piechota poprowadzi wykład:

  Wpływ ogłoszenia upadłości na sytuację prawną wykonawcy, jego majątku oraz zawartych prze niego kontraktów

  Gwarancja zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych


  Adwokat, Wspólnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki w tym w szczególności w sporach inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej, sporach budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłych w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych. Doradza również w zakresie organizowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz negocjowaniu umów handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA). Przez wiele lat był członkiem zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz zespołu prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pracował także w dziale korporacyjnymi i procesowym w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.
 • Sołtysik Stanisław

  Stanisław Sołtysik

  Kancelaria Dentons
  Stanisław Sołtysik poprowadzi wykład:

  Upadłość wykonawcy – problem czy również okazja inwestycyjna?


  Zajmuje się prawem cywilnym procesowym, upadłościowym oraz arbitrażem handlowym i inwestycyjnym. Stanisław Sołtysik przygotowywał pisma sądowe w postępowaniach w przedmiocie uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych wydanych w arbitrażu telekomunikacyjnym toczącym się według Regulaminu Arbitrażowego LCIA. Współpracował także przy sporządzaniu memorandów dotyczących możliwości wszczęcia przez klientów postępowań arbitrażowych na podstawie dwustronnych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz zagranicznego klienta z branży kolejowej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym problematyki odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2011, summa cum laude).
 • Wojciechowska Agnieszka

  Agnieszka Wojciechowska

  Kancelaria K&L Gates
  Agnieszka Wojciechowska poprowadzi wykład:

  Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy


  Adwokat, Członek Zespołu Rozwiązywania Sporów i Postępowań Arbitrażowych. Prowadzi praktykę w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, jak również innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z sektora budowlanego, finansowego oraz nieruchomości, w sporach toczących się przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Prezes „Young Arbitration Practitioners in Poland”, pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej praktyków arbitrażowych poniżej 40. roku życia, afiliowanej przy Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • Wysoczański Hubert

  Hubert Wysoczański

  Kancelaria K&L Gates
  Hubert Wysoczański poprowadzi wykład:

  Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy


  Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego (w tym umów FIDIC), a także w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Ponadto zajmuje się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi z zakresu prawa energetycznego (przygotowanie procesu inwestycyjnego i umowy o przyłączenie do sieci), prawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej. Doradzał przy realizacji projektów w sektorze energetycznym, w tym przy 27 projektach elektrowni farm wiatrowych oraz morskich farm wiatrowych. Doradzał także przy realizacji dużych projektów budowlanych, dotyczących m.in. realizacji dróg i autostrad oraz kopalni. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także na University of Melbourne - Melbourne Law School oraz na Bucerius Law School w Hamburgu.
 • Zdyb Michał

  Michał Zdyb

  Doradca Podatkowy
  Michał Zdyb poprowadzi wykład:

  Podatki w robotach budowlanych


  Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada dziesięć lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umowny – treaty shopping. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
 • Agnieszka Zajac

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając poprowadzi wykład:

  Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenia podwykonawców


  Partner w Kancelarii SDZ LEGAL SCHINDHELM, wieloletni wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących prawa umów, prawa budowlanego i rynku nieruchomości oraz inwestycji zagranicznych. Dr Agnieszka Łuszpak - Zając specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji, doradztwie przy zawieraniu umów oraz ich wykonywaniu. Jej główne obszary specjalizacji to w szczególności: umowy zawierane z konsumentami (B2C), oraz pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), w tym umowy dotyczące sprzedaży, dostaw, przewozu, najmu oraz leasingu, jak również umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło i o świadczenie usług. Jest autorką licznych artykułów i publikacji w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów oraz trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu prawa cywilnego.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Golden Floor Sky (Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa - 26 piętro)
al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa
Kontakt bezpośredni