Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

KONTRAKTY BUDOWLANE - JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

VII edycja 2016.02.25-26 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 5
 • dr Marta Cichomska

  Kancelaria K&L Gates
  dr Marta Cichomska poprowadzi wykład:

  Rozliczenie umów o roboty budowlane


  Jest radcą prawnym i prawnikiem w kancelarii K&L Gates. Doradza i reprezentuje polskich i zagranicznych klientów z różnych sektorów gospodarki. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych, m.in. z zakresu umów o roboty budowlane, prawa nieuczciwej konkurencji oraz sporów nieruchomościowych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Doradza Klientom w negocjacjach ugodowych, przedprocesowych oraz w toku mediacji. Jej praktyka obejmuje również spory arbitrażowe, w tym z zakresu arbitrażu międzynarodowego i inwestycyjnego. Autorka publikacji dotyczących postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.
 • Rafał Klementowski

  Rafał Klementowski

  Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Rafał Klementowski poprowadzi wykład:

  Odpowiedzialność za wady budynku w ramach umów o roboty budowlane

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane


  Jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, regulacjach dot. procesu inwestycyjnego, regulacjach dot. realizacji projektów infrastrukturalnych, energetyki, prawie zamówień publicznych i doradztwie korporacyjnym. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczył doradztwo prawne m.in. na rzecz Operatorowa Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” oraz Daewoo Electronics Manufacturing Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Piechota Bartosz

  Bartosz Piechota

  Kancelaria RöHRENSCHEF
  Bartosz Piechota poprowadzi wykład:

  Gwarancja zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych

  Zabezpieczenia roszczeń umownych w związku z upadłością

  Postępowanie restrukturyzacyjne – szansa na wyjście z problemów finansowych


  Adwokat, Wspólnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki w tym w szczególności w sporach inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej, sporach budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłych w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych. Doradza również w zakresie organizowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz negocjowaniu umów handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA). Przez wiele lat był członkiem zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz zespołu prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pracował także w dziale korporacyjnymi i procesowym w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.
 • Piotr Pośnik

  Piotr Pośnik

  Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Piotr Pośnik poprowadzi wykład:

  Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane


  Jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Specjalizuje się w sporach cywilnych i gospodarczych oraz postępowaniach administracyjnych, w tym w szczególności związanych z procesem inwestycyjnym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami cywilnymi oraz gospodarczymi, w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, jak również w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi. Interesuje się także prawem własności intelektualnej. Piotr Pośnik jest autorem publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa karnego, opublikowanych m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej oraz Palestry. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawo studiował również na International University Audentes w Tallinie. Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.
 • Jarosław Ziółkowski

  Jarosław Ziółkowski

  Kancelaria BSWW Legal & Tax
  Jarosław Ziółkowski poprowadzi wykład:

  Podatki w robotach budowlanych


  Jest doradcą podatkowym, starszym prawnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz postępowania podatkowego. Reprezentuje podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Doradzał m.in. na rzecz podmiotów z branży FMCG, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, chemicznej i transportowej. Uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych (przekształcenia, fuzje, zakładanie spółek celowych). Jest autorem szeregu artykułów dotyczących zagadnień podatkowych publikowanych m.in. w Monitorze Podatkowym, Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej oraz prelegentem na szkoleniach i konferencjach podatkowych.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni