Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

KONTROLA NIEDOZWOLONYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

Konsekwencje dla przedsiębiorców

STUDIUM PRZYPADKU

2012.11.13 | Knowlege Village | Warszawa
ikonka - Klauzule

Przedsiębiorca, który zawiera umowy z konsumentami z wykorzystaniem wzorców umów, czy ogólnych warunków powinien szczególnie uważać, aby postanowienia stosowanych przez niego wzorów umów nie zawierały tzw. klauzul abuzywnych.
Stosowanie tych niedozwolonych postanowień umownych wiązać się bowiem może z dotkliwymi sankcjami, w tym sankcjami finansowymi.
 

Dlaczego warto?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których Eksperci powiedzą m.in.:

 • Kiedy zawierane przez przedsiębiorcę umowy podlegają kontroli pod kątem abuzywności?
 • Jak rozpoznać, czy dana klauzula może być uznana za abuzywną?
 • Jakie są najbardziej typowe przykłady klauzul abuzywnych?
 • Kto może żądać uznania klauzuli za abuzywną?
 • Kiedy postanowienie podlega wpisowi do rejestru klauzul abuzywnych?
 • Jakie środki prewencyjne i zaradcze można podjąć?

BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO 6 PUNKTÓW SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH

Dla kogo?

Zapraszamy przede wszystkim:
•    Dyrektorów sprzedaży
•    Dyrektorów Pionów/Departamentów
•    General Counsels
•    In-houe lawyers
•    Managerów wyższego szczebla
•    Członków Zarządów
 
Reprezentujących branżę nieruchomości, fmcg, instytucje finansowe (banki, firmy ubezpiecze-niowe, doradcy finansowi i inni) firmy telekomunikacyjne, energetyczne, a także sieci handlowe.
 

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Klauzule abuzywne – charakterystyka ogólna

  Szymon Syp, Niezależny Ekspert
  Szymon Syp
  Szymon Syp

  •    Definicja klauzuli - w teorii i wg orzecznictwa
  •    Lista szarych klauzul z KC
  •    Rejestr UOKiK (kontrola abstrakcyjna klauzul )
  •    Źródła wiedzy nt. klauzul
  •    Jak unikać stosowania klauzul abuzywnych?

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Klauzule abuzywne w praktyce - studium przypadku

  Joanna Affre, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Joanna Affre
  Joanna Affre

  •    Branże na celowniku – turystyka, e-handel, nieruchomości, usługi bankowe
  •    Przykłady postanowień umownych uznawanych najczęściej za abuzywne z uwzględnieniem specyfiki branżowej
  •    Omówienie ostatnich orzeczeń SOKiK
  •    Studium przypadku

 • -

  Lunch

 • -

  Kontrola abuzywności klauzul

  Andrzej Springer, Niezależny Ekspert
  Andrzej Springer

  •    Indywidualna kontrola wzorca umownego w postępowaniu cywilnym
  •    Pozwy zbiorowe
  •    Abstrakcyjna kontrola wzorca w  postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  •    Kontrola wzorca umownego w trybie administracyjnym – rzecznicy konsumentów, Prezes UOKiK, KNF

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Niekorzystne konsekwencje uznania klauzuli za niedozwoloną

  Andrzej Springer, Niezależny Ekspert
  Andrzej Springer

  •    Postępowanie ZIK (w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów)
  •    Decyzje Prezesa UOKiK w postępowaniach ZIK
  •    "Polubowne" zakończenie postępowania ZIK
  •    Kary nakładane przez Prezesa UOKiK
  •    Postępowanie odwoławcze przed SOKiK

 • -

  DYSKUSJA I PYTANIA oraz zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowlege Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni