Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

NOWE PRAWO KONSUMENCKIE - Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązków sprzedawcy, e-handlu, reklamacji i umów zawieranych na odległość

2014.06.25-26 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 8
 • jozefczuk

  Paulina Józefczuk

  Wierzbowski Eversheds S.k.
  Paulina Józefczuk poprowadzi wykład:

  NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KLIENTA A UOKIK


  Paulina Józefczuk jest adwokatem. Specjalizuje się w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym). Ma również duże doświadczenie w prawie dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie ochrony konsumentów (w szczególności w problematyce praktyk ograniczających zbiorowe interesy konsumentów) oraz w prawie gospodarczym. W ostatnim roku przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa konkurencji dla różnych grup pracowników – od pracowników recepcji i ochrony do członków zarządu spółek. W pierwszym kwartale 2013 roku we współpracy z działem prawnym jednego z klientów przygotowała i wdrożyła w spółce szeroko zakrojony Program Zgodności Działań Firmy z Prawem Konkurencji (tzw. „Compliance Program”), obejmujący nie tylko szereg szkoleń, ale również przygotowanie wewnętrznych wytycznych ze wskazaniem, jakie praktyki w bieżącej działalności danej spółki mogą rodzić ryzyko i jak je zminimalizować oraz instrukcji działań i zachowań, w tym na wypadek niezapowiedzianej kontroli organu ochrony konkurencji (m.in. w formie filmu instruktażowego). Program obejmował również przeprowadzenie, symultanicznie w trzech różnych biurach spółki, ćwiczenia w postaci symulacji niezapowiedzianej kontroli pracowników UOKiK. Paulina jest współautorką szeregu publikacji m.in. w Sweet & Maxwell (Rozdział dot. Orzecznictwa unijnego w zakresie prawa konkurencji); “Getting the Deal Through” (Regulacje kartelowe, Kontrola koncentracji); czy też Global Competition Review.
 • korus1

  Krzsztof Korus

  dLK Korus Okoń Radcowie Prawni
  Krzsztof Korus poprowadzi wykład:

  TREŚCI CYFROWE W NOWEJ USTAWIE O PRAWACH KONSUMENTA


  Jest radcą prawnym, ekonomistą, wykładowcą publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownikiem Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Associate Member stowarzyszanie European Payments Consulting Association z siedzibą we Frankfurcie, członkiem rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów RP do spraw implementacji dyrektywy 2007/64/WE. Był współpracownikiem i of counsel renomowanych kancelarii Prawnych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, prelegent na wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych).Dr Krzysztof Korus zarządza praktyką Kancelarii w zakresie prawa instytucji i usług finansowych, prawa konkurencji oraz ogólnego prawa gospodarczego.
 • kubalski

  Jakub Kubalski

  Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Jakub Kubalski poprowadzi wykład:

  ZAWIERANIE UMÓW PRZEZ TELEFON – DOTYCHCZASOWE PRZEPISY ORAZ ZMIANY


  Jakub współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka od września 2008 roku. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne aspekty Internetu, oraz innych mediów elektronicznych. Jakub posiada doświadczenie w doradztwie polskim i zagranicznym spółkom telekomunikacyjnym oraz spółkom specjalizujących się w oprogramowaniu komputerowym. Ponadto uczestniczył w wielu audytach oraz projektach due-diligence w spółkach z zakresu prawa własności intelektualnej. Doradzał przy wielu transakcjach sprzedaży lub licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również sporządzania opinii prawnych w tym przedmiocie. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia, i negocjowania umów charakterystycznych dla branży telewizyjnej, filmowej oraz marketingowej, z zakresu domen internetowych, jak również regulacji dotyczących znakowania produktów, w szczególności kodów kreskowych. Uczestniczył w doradztwie przy licznych projektach dla podmiotów z branży gier komputerowych.
 • kunkiel2

  Aleksandra Kunkiel-Kryńska

  Wierzbowski Eversheds S.k.
  Aleksandra Kunkiel-Kryńska poprowadzi wykład:

  EUROPEJSKIE KORZENIE NOWELIZACJI PRAWA KONSUMENCKIEGO

  NOWE PRZEPISY O SPRZEDAŻY. CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ?


  Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Ekspert w zakresie europejskiego prawa konsumenckiego. Współtworzyła Europejskie Centrum Konsumenckie w Warszawie. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów. Współautorka książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich” (C.H. Beck) oraz autorka książki „Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich” (Wolters Kluwer).
 • kloczko

  Rafał Kłoczko

  Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Rafał Kłoczko poprowadzi wykład:

  ZAWIERANIE UMÓW PRZEZ TELEFON – DOTYCHCZASOWE PRZEPISY ORAZ ZMIANY


  Rafał współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka od maja 2012 roku, przed DZP pracował w jednym z renomowanych butików prawnych, zajmujących się zagadnieniami prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności interesuje się prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawem autorskim. Rafał posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów wdrożeniowych oraz innych umów IT, analizy kampanii reklamowych pod kątem ich zgodności z polskimi regulacjami, z zakresu domen internetowych, jak również w doradztwie w zakresie prawa konsumenckiego. Brał udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zarzutu nieuczciwej konkurencji oraz kwestii praw autorskich. Uczestniczył w doradztwie przy licznych projektach związanych z zarzutami naruszenia znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji oraz w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Andrzej Piróg

  Andrzej Piróg

  Grupa Szkoleniowo-Doradcza "Trzymaj klasę" i Portal ObslugaReklamacji.pl
  Andrzej Piróg poprowadzi wykład:

  ASPEKTY PRAKTYCZNE OBSŁUGI REKLAMACJI W OKRESIE ZMIAN PRAWNYCH


  Od kilkunastu lat związany z obsługą Klienta. Swoją karierę w tym obszarze rozpoczął od obsługi reklamacji w międzynarodowym koncernie i ten obszar jest mu do dziś szczególnie bliski. Przez wiele lat doskonalił się w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak też miał okazję wdrażać szereg innowacyjnych rozwiązań polepszających jakość swojej pracy i jego zespołu ds. reklamacji. Doświadczony Menedżer - Praktyk; Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmował stanowiska menedżerskie w koncernach z branży chemii budowlanej i FMCG, takich jak PPG oraz Kofola Sp. z o.o. Specjalizuje się głównie w szkoleniach z zakresu obsługi Klienta i reklamacji, technik sprzedaży, negocjacji, asertywności, komunikacji oraz kompetencji menedżerskich. Jako trener i doradca chce się dzielić wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie z Klientami zmieniać rzeczywistość biznesową – kreować nowe standardy w obszarze obsługi reklamacji.
 • rainka

  Wiktor Rainka

  Wierzbowski Eversheds S.k.
  Wiktor Rainka poprowadzi wykład:

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REGULACJI UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

  CO TRZEBA ZMIENIĆ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ? OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I INNE REGULACJE SZCZEGÓLNE

  KLAUZULE ABUZYWNE – PODSUMOWANIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SOKIK


  Wiktor Rainka jest prawnikiem w zespole prawa własności intelektualnej kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, e-biznesie oraz transakcjach handlowych. Prowadził liczne wykłady i szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wykłady dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i szkolenia w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Jest także autorem licznych publikacji o tematyce związanej z jego specjalizacją, w tym m.in. w dzienniku Rzeczpospolita oraz w ramach branżowych portali internetowych (mediarun.pl, proto.pl, meetingplanner.pl). Był również audytorem licznych konkursów branżowych, takich jak „EFFIE”, „KTR”, „Protony” oraz „Dyrektor Marketingu Roku”. Wiktor publikuje również w ramach bloga ipwsieci.pl.
 • Suski

  Piotr Suski

  Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
  Piotr Suski poprowadzi wykład:

  NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE SKLEPÓW INTERNETOWYCH


  Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, ochronie własności intelektualnej oraz prawie energetycznym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużycia pozycji dominującej), sporów sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych, a także analizy i przygotowywania wzorców umownych (m. in. dla przedsiębiorców z branży e-commerce). Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach, dotyczących m. in. prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa energetycznego i telekomunikacyjnego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni