Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

O nas

Nowoczesna Firma

zajmuje się promocją, sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. Dostarczamy wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarządzania.
Działania  Nowoczesnej  Firmy  odpowiadają  na  konkretne  potrzeby  przedsiębiorców  –  oferują  możliwości właśnie,  tam gdzie istnieją  największe  luki kompetencyjne  kadry  zarządzającej  związane  z  wykorzystaniem rozwiązań dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i specyfi ki polskiego rynku.

W  trakcie  siedmiu  lat  działalności  Nowoczesna  Firma  zorganizowała  kilkaset  kongresów,  konferencji i warsztató
w.

 

Nasze Doświadczenie


      Kongresy       Konferencje
 • Kongres Kadry
 • Kongres Sprzedaż
 • Kongres Coaching
 • Kongres Contact Center
 • Kongres Szkolenia
 • Digital Learning Congress
 • Forum Prawa Pracy
 • Eco marketing
 • Kobieta Lider
 • Prawa autorskie
 • Controling Finansowy
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Mobile Business Event
      Warsztaty       Wydarzenia na zlecenie
 • Kontrakty budowlane
 • Umowy dystrybucyjne
 • Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
 • Prawno – podatkowe aspekty w transakcjach kapitałowych
 • Kontrola niedozwolonych postanowień umownych
 • Ochrona danych osobowych w działalności marketingowej
 • ROI w social media marketingu
 • Sprzedaż i marketing w symbiozie
 • Komercjalizacja powierzchni biurowych                                   
 • Projekt „45 na plus”
 • Akademia PARP
 • XII Forum MŚP
 • Obchody 100-lecia Spółki Sądeckie Wodociągi
 • Nowe Horyzonty
 • Współorganizacja Europejskiego Kongresu Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach
 • Lead Market Initiative dla Ministerstwa Gospodarki w ramach Prezydencji
 • Konferencja dot. nowelizacji Dyrektywy nt. podpisu elektronicznego w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE

 

Nadchodzące wydarzenia: