Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa - Najnowsze regulacje i dobre praktyki

2014.03.20-21 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 10
 • bazylczuk

  Marcin Bazylczuk

  BWW Law&Tax Firm
  Marcin Bazylczuk poprowadzi wykład:

  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA GRUNCIE PRAWA PODATKOWEGO


  Radca prawny, doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii BWW Law & Tax. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawno-podatkowym. Doradza przy restrukturyzacjach, połączeniach, podziałach, przekształceniach spółek osobowych i kapitałowych, a także przy procesach związanych z wnoszeniem aportów, dopłat, konwersją wierzytelności. Uczestniczy przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Przeprowadza przeglądy podatkowe, badania typu due diligence, w tym również w zakresie „pierwszego zasiedlenia nieruchomości”. Doradza klientom w zakresie oceny ryzyk podatkowych transakcji gospodarczych, planowaniu i optymalizacjach podatkowych. Reprezentuje klientów w sporach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza ponadto w zakresie podatkowych aspektów planowania i prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty podatkowe. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego opublikowanych m.in. w Prawo i Podatki, Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita.
 • bereszko

  Ewa Bereszko

  BWW Law&Tax Firm
  Ewa Bereszko poprowadzi wykład:

  SPRZEDAŻ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


  Aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii BWW LAW & TAX. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie nowych technologii. Doradza Klientom w zakresie problematyki związanej prawem własności przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją, w tym w zakresie ochrony znaków towarowych, prawa autorskiego, licencji oraz wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Pracowała m.in. dla Capgemini Polska, New Media Ventures oraz Grupy Lew. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kurs prawa brytyjskiego i europejskiego organizowany w ramach Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z fundacją Iuris Angliae Scientia.
 • Anna Kobylańska

  Anna Kobylańska

  PwC Legal
  Anna Kobylańska poprowadzi wykład:

  OCHRONA PRAW AUTORSKICH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


  Adwokat, kieruje praktyką ochrony własności intelektualnej i danych osobowych w PWC Legal. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony baz danych. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Prowadzi sprawy obejmujące nowe technologie, spory o domeny internetowe i korzystanie z danych w Internecie. Anna Kobylańska jest autorem książki pt. "Ochrona znaków towarowych w Internecie". Jest także współautorem książek "Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców" oraz "Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. A European Perspective". Anna Kobylańska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, a także członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych).
 • kosela

  Dorota Koseła

  Kancelaria K&L Gates
  Dorota Koseła poprowadzi wykład:

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE


  Zajmuje się doradztwem w zakresie umów w obrocie gospodarczym, prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i mediów. W swojej praktyce zawodowej doradzała i uczestniczyła w negocjacjach w zakresie umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, umów w zakresie płatności mobilnych, venture capital, umów na dostawę i wdrożenie sprzętu i oprogramowania, marketingowych i kontentowych. Dorota Koseła posiada doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej. Doradzała polskim i międzynarodowym podmiotom również odnośnie prawa korporacyjnego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych.
 • madej

  Ewelina Madej

  Kancelaria K&L Gates
  Ewelina Madej poprowadzi wykład:

  ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


  Zajmuje się prawem autorskim, znakami towarowymi oraz sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom w kwestiach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych ze zwalczeniem piractwa, w tym piractwa internetowego. Ponadto posiada doświadczenie w sporach o nazwy domen internetowych prowadzonych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
 • rusak

  Ewa Rusak

  Kancelaria K&L Gates
  Ewa Rusak poprowadzi wykład:

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – W PRAKTYCE

  NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – JAK SIĘ BRONIĆ?


  Zajmuje się prawem autorskim, w tym zwłaszcza sprawami z zakresu zwalczania piractwa internetowego, a także sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ewa Rusak posiada również doświadczenie związane z ochroną wizerunku, ochroną znaków towarowych oraz prawa nieuczciwej konkurencji, w tym sporów sądowych dotyczących pobierania opłat z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży. Doradzała polskim i zagranicznym klientom w negocjacjach dotyczących umów licencyjnych.
 • Szymon Syp

  Szymon Syp

  Niezależny Ekspert
  Szymon Syp poprowadzi wykład:

  NOWE TENDENCJE W ZAKRESIE ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (W TYM W ZAKRESIE IT) NA ŚWIECIE I ICH WPŁYW NA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW


  Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa konkurencji. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. doktorant stacjonarny (ekonomia) w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Prywatnego, Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Szkole Głównej Handlowej, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ekonomicznej analizy kontroli koncentracji oraz doktorant (prawo) z „wolnej stopy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą obligacji zamiennych. Stypendysta amerykańskich uczelni: Levin College of Law, Uniwersytetu na Florydzie (2008), Maurer School of Law, Uniwersytetu w Indianie (2009 oraz 2010/2011 – stypendium na studia magisterskie LL. M. thesis) i Columbia Law School Summer Program (2009). Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Levin College of Law, Uniwersytetu na Florydzie (2008). Członek m. in. Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Stały Współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor specjalistycznych blogów: www.businesslawblog.eu, www.korporacyjnie.pl oraz www.antitrust.pl oraz autor licznych artykułów i prelegent na konferencjach międzynarodowych (Toronto, Hong Kong).
 • tulodziecki

  Oskar Tułodziecki

  Kancelaria K&L Gates
  Oskar Tułodziecki poprowadzi wykład:

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ– NAJNOWSZE AKTY PRAWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY JAKIE ZE SOBĄ NIOSĄ; M.IN.:

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE


  Zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem mediów, a także prawem cywilnym i gospodarczym. Doradza klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, opracowywania projektów i negocjowania umów. Oprócz doradztwa w zakresie prawa autorskiego i znaków towarowych, występuje w imieniu swoich klientów w sprawach dotyczących tajemnicy handlowej, ochrony danych osobowych oraz ochrony baz danych. Znaczną część jego praktyki stanowią postępowania sądowe z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie piractwu i podrabianiu produktów. Reprezentuje licznych klientów w zakresie nielegalnego importowania oraz dystrybucji nielegalnych towarów. Współpracuje również z organami celnymi i innymi organami egzekucyjnymi w Polsce, a także w wielu innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
 • ziecik

  Adrianna Zięcik

  AOMB Polska Kancelaria Patentowa
  Adrianna Zięcik poprowadzi wykład:

  OCHRONA PATENTU


  Jako rzecznik patentowy od 2008 r. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, w Hiszpanii (OHIM). Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony znaków towarowych i egzekwowania praw własności intelektualnej. Skupia się na sprawach sądowych, dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej, na zagadnieniach związanych z nieuczciwą konkurencją, wzorami przemysłowymi oraz na prawach autorskich i licencjach. Pracowała zarówno jako prawnik wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach, jak i zawodowy pełnomocnik w znanych polskich kancelariach świadczących usługi w zakresie własności intelektualnej. Ukończyła studia na kierunku prawo, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Była stypendystką Komisji Europejskiej – Studia Prawa Europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Ukończyła również podyplomowe studia Prawo Własności Intelektualnej, a także Studium Prawa Własności Przemysłowej – na Uniwersytecie Warszawskim.
 • ziolkowski

  Michał Ziółkowski

  Kancelaria K&L Gates
  Michał Ziółkowski poprowadzi wykład:

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – W PRAKTYCE

  NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – JAK SIĘ BRONIĆ?


  Jest rzecznikiem patentowym praktykującym w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu uzyskania ochrony oraz prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa autorskiego oraz w innych sprawach związanych z ochroną tych praw. Koncentruje się w swojej praktyce na prawie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni