Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa - Najnowsze regulacje i dobre praktyki

2014.03.20-21 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Program
 • -

  REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

 • -

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ– NAJNOWSZE AKTY PRAWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY JAKIE ZE SOBĄ NIOSĄ; M.IN.:

  Oskar Tułodziecki, Kancelaria K&L Gates
  tulodziecki
  Oskar Tułodziecki

  • Nowelizacja Ministerstwo Finansów - wyłączenie rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. U. UE L 2013.181.15)

 • -

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – W PRAKTYCE

  Ewa Rusak, Kancelaria K&L Gates
  Michał Ziółkowski, Kancelaria K&L Gates
  rusak
  Ewa Rusak
  ziolkowski
  Michał Ziółkowski

  • Jak ochronić własność przemysłową?
  • Ochrona marki, wzorów przemysłowych, designu i znaków towarowych firmy

 • -

  PRZERWA NA KAWĘ

 • -

  OCHRONA PATENTU

  Adrianna Zięcik, AOMB Polska Kancelaria Patentowa
  ziecik
  Adrianna Zięcik

  • Zasady patentowalnosci wynalazków
  • Wynalazki w ujęciu terytorialnym
  • Ochrona pomysłów na etapie poprzedzającym zgłoszenie patentowe
  • Pomysły z zakresu własności przemysłowej w przedsiębiorstwie - zagadnienia praktyczne

 • -

  LUNCH

 • -

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE

  Dorota Koseła, Kancelaria K&L Gates
  Oskar Tułodziecki, Kancelaria K&L Gates
  kosela
  Dorota Koseła
  tulodziecki
  Oskar Tułodziecki

  • Odpowiedzialność dostawców usług internetowych i pośredników internetowych
  • Jak ochronić własność zgodnie z najnowszymi regulacjami
  • Które treści w sieci są chronione?

 • -

  PRZERWA NA KAWĘ

 • -

  SPRZEDAŻ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Ewa Bereszko, BWW Law&Tax Firm
  bereszko
  Ewa Bereszko

  • twórczość pracownicza a prawo autorskie
  • ochrona twórcy ,prawa twórcy
  • ochrona sprzedawcy a prawo nabywcy
  • umowa sprzedaży
  • definiowanie momentu przeniesienia praw, ograniczenia przenoszalności praw autorskich

 • -

  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

Program
 • -

  REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

 • -

  NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – JAK SIĘ BRONIĆ?

  Ewa Rusak, Kancelaria K&L Gates
  Michał Ziółkowski, Kancelaria K&L Gates
  rusak
  Ewa Rusak
  ziolkowski
  Michał Ziółkowski

  • analiza naruszeń
  • podrabiane towary, w tym identyfikowanie, zabezpieczanie dowodów nieuczciwej konkurencji

 • -

  OCHRONA PRAW AUTORSKICH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

  Anna Kobylańska, PwC Legal
  Anna Kobylańska
  Anna Kobylańska

  • pojęcie zawinionego naruszenia
  • ustalanie wysokości odszkodowania
  • przedawnienie roszczeń
  • spory o zapłatę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

 • -

  PRZERWA NA KAWĘ

 • -

  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA GRUNCIE PRAWA PODATKOWEGO

  Marcin Bazylczuk, BWW Law&Tax Firm
  bazylczuk
  Marcin Bazylczuk

  • definicja wartości niematerialnych i prawnych
  • amortyzacja prawa własności intelektualnej
  • czy zakres ochrony jest istotny z perspektywy amortyzacji?
  • dopuszczalny okres amortyzacji?
  • czy możliwe jest podwyższenie wartości początkowej?
  • co z umowami licencyjnymi – jak liczyć podstawę amortyzacji?
  • optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem znaku towarowego przeniesionego na spółkę cypryjską

    

 • -

  LUNCH

 • -

  ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Ewelina Madej, Kancelaria K&L Gates
  madej
  Ewelina Madej

  • rola i znaczenie praw własności intelektualnej
  • podmioty praw autorskich i praw własności przemysłowej
  • metody ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

 • -

  PRZERWA NA KAWĘ

 • -

  NOWE TENDENCJE W ZAKRESIE ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (W TYM W ZAKRESIE IT) NA ŚWIECIE I ICH WPŁYW NA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

  Szymon Syp, Niezależny Ekspert
  Szymon Syp
  Szymon Syp

  • nowe tendencje na świecie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji - tło prawne i gospodarcze
  • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako instrument prawny wpływają na przestrzeganie praw własności intelektualnej (w tym praw do IT)
  • nowe propozycje czynów nieuczciwej konkurencji a IP ( i IT)
  • podsumowanie

 • -

  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni