Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji – konsekwencje dla przedsiębiorców

2014.05.12-13 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 6
 • Joanna Affre

  Joanna Affre

  Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Joanna Affre poprowadzi wykład:

  Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – jak bronić się przed zarzutami Prezesa UOKiK


  Od ponad 10 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania).
 • bereszko

  Ewa Bereszko

  BWW Law&Tax Firm
  Ewa Bereszko poprowadzi wykład:

  Rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji


  Aplikant adwokacki, prawnik w kancelarii BWW LAW & TAX. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie nowych technologii. Doradza Klientom w zakresie problematyki związanej prawem własności przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją, w tym w zakresie ochrony znaków towarowych, prawa autorskiego, licencji oraz wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Pracowała m.in. dla Capgemini Polska, New Media Ventures oraz Grupy Lew. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kurs prawa brytyjskiego i europejskiego organizowany w ramach Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z fundacją Iuris Angliae Scientia.
 • Katarzyna Górna

  Katarzyna Górna

  Accreo Legal J. Affre R. Czarnecki Sp. k.
  Katarzyna Górna poprowadzi wykład:

  Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją

  Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – jak bronić się przed zarzutami Prezesa UOKiK


  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również na wydziale prawa Københavns Universitet w Danii. Aplikantka I roku aplikacji adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi postępowań sądowych oraz prawa cywilnego i handlowego. Wspomaga zespół kancelarii w bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych. Brała udział w procesach restrukturyzacyjnych, tworzeniu oraz likwidowaniu spółek handlowych, przygotowywaniu projektów umów w obrocie gospodarczym. Zajmowała się sprawami z zakresu odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie oraz dochodzenia należności wynikających z transakcji handlowych. Interesuje ją również problematyka związana z polskim i międzynarodowym arbitrażem handlowym oraz innymi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów.
 • Marta Miszczuk

  Marta Miszczuk

  Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Marta Miszczuk poprowadzi wykład:

  Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją

  Naruszenia praw własności intelektualnej w internecie

  Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji


  Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wyłącznych – szeroko rozumianych praw własności przemysłowej (patentów, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ochrony know–how, transferu technologii) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, także w internecie. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji zapoczątkowane stażem w Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji (kartele). Analizuje zapisy umów pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji. Szkoli przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków wobec konsumentów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Hanowerze oraz w Rouen. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Konrad Raszkiewicz

  Konrad Raszkiewicz

  Accreo Legal J. Affre R. Czarnecki Sp. k.
  Konrad Raszkiewicz poprowadzi wykład:

  Nieuczciwe praktyki rynkowe w relacjach z konsumentami


  Dotychczasowe doświadczenie zdobywał współpracując przez okres ponad pięciu lat z jedną z wiodących polskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki porozumień ograniczających konkurencję, prawie konsumenckim oraz prawie cywilnym. Doradzał klientom z branży optycznej, budowlanej, FMCG, sprzedaży bezpośredniej, reklamowej, w tym związkom i stowarzyszeniom przedsiębiorców między innymi przy projektach związanych z wprowadzaniem systemów dystrybucji towarów, tworzeniem platform wymiany informacji, oceną praktyk sprzedażowych, oznaczaniem i bezpieczeństwem produktów, wycofywaniem produktów z rynku. Posiada również szerokie doświadczenie związane z bieżącą obsługą spółek, stowarzyszeń, fundacji, jak również rozwiązywaniem sporów sądowych i arbitrażowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów.
 • Jarosław Sroczyński

  Jarosław Sroczyński

  Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
  Jarosław Sroczyński poprowadzi wykład:

  Pobieranie tzw. opłat półkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji


  Specjalista prawa konkurencji i konsumentów, od kilkunastu lat prowadzi w tym zakresie szeroką praktykę doradczą. W przeszłości partner kierujący praktyką prawa konkurencji w jednej z największych polskich kancelarii prawnych. Pracował także w Brukseli w międzynarodowej kancelarii sieciowej. Był założycielem i dyrektorem Delegatury Urzędu Antymonopolowego w Krakowie, a także pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Posiada wieloletnią praktykę w pracach legislacyjnych (m. in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozporządzenia dot. zwolnień grupowych, rozporządzenie ws. procedur leniency). Ekspert prawny UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz ekspert unijny w zakresie prawa konkurencji, doradca Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia „rekomendowanego prawnika” w polskich i międzynarodowych rankingach w dziedzinie prawa konkurencji i antymonopolowego, w tym „Lidera Dziedziny” w rankingach „Rzeczpospolitej”.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465, Warszawa
Kontakt bezpośredni