Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji – konsekwencje dla przedsiębiorców

2014.05.12-13 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Odpowiedzialność - kw

Serdecznie zapraszam na warsztaty, podczas których prelegenci szeroko przedstawią temat  działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, które zagrażają i naruszają interesy konkurencji.

Dlaczego warto?

W programie m.in.:

 • Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w relacji z pracownikami oraz osobami trzecimi
 • Czyny nieuczciwej konkurencji– przykłady z orzecznictwa:rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, wprowadzające w błąd oznaczenie produktów
 • Naruszenia praw własności intelektualnej w internecie
 • Dozwolona i zakazana reklama, z uwzględnieniem kodeksów dobrych praktyk
 • Obowiązki informacyjne w relacjach z konsumentem
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK
 • Pobieranie tzw. opłat półkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
   

WEBINARIUM
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie  Państwo  komplet  prezentacji  wszystkich  Prelegentów,  bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań  w  czasie  rzeczywistym  –  poprzez  forum  obsługiwane  przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy  takie  rozwiązanie  dla  osób  pracujących  w  dużej odległości od Warszawy.

BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

 

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

 • Dyrektorów sprzedaży
 • General Counsels
 • In–house lawyers
 • Managerów wyższego szczebla

Reprezentujących branże: finansową (banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcy finansowi i inni), nieruchomości, telekomunikacyjną, energetyczną, farmaceutyczną, FMCG, chemiczną.

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją

  Marta Miszczuk, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Katarzyna Górna, Accreo Legal J. Affre R. Czarnecki Sp. k.
  Marta Miszczuk
  Marta Miszczuk
  Katarzyna Górna
  Katarzyna Górna

  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – podstawowe pojęcia
  • Tajemnica przedsiębiorstwa – definicja i zakres ochrony
  • Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w relacji z pracownikami oraz osobami trzecimi
  • Czyny nieuczciwej konkurencji– przykłady z orzecznictwa: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, wprowadzające w błąd oznaczenie produktów
  • Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji – podstawy i sposób dochodzenia roszczeń

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Naruszenia praw własności intelektualnej w internecie

  Marta Miszczuk, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Marta Miszczuk
  Marta Miszczuk

  • Zakres ochrony znaków towarowych w sieci
  • Z licencją czy bez, czyli o legalnym prezentowaniu produktów w e-sklepie (wyczerpanie ochrony logo, zdjęcia jako przedmiot praw autorskich)
  • Rejestracja domen internetowych zawierających znaki towarowe
  • Metatagi i słowa kluczowe w wyszukiwarkach
  • Sankcje i możliwość dochodzenia roszczeń

 • -

  Lunch

 • -

  Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

  Marta Miszczuk, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Marta Miszczuk
  Marta Miszczuk

  • Czy każda informacja przedsiębiorcy jest reklamą?
  • Dozwolona i zakazana reklama, z uwzględnieniem kodeksów dobrych praktyk
  • Nieuczciwa reklama, kryptoreklama oraz reklama porównawcza – przykłady z orzecznictwa Prezesa UOKiK, Sądu Najwyższego i Rady Etyki Reklamy

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Nieuczciwe praktyki rynkowe w relacjach z konsumentami

  Konrad Raszkiewicz, Accreo Legal J. Affre R. Czarnecki Sp. k.
  Konrad Raszkiewicz
  Konrad Raszkiewicz

  • Czym jest „nieuczciwa praktyka rynkowa” przedsiębiorcy: nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd, agresywne praktyki rynkowe, stosowanie niedozwolonych form nacisku na konsumenta • Czarne listy nieuczciwych praktyk rynkowych • Obowiązki informacyjne w relacjach z konsumentem • Sankcje grożące przedsiębiorcy

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – jak bronić się przed zarzutami Prezesa UOKiK

  Joanna Affre, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Katarzyna Górna, Accreo Legal J. Affre R. Czarnecki Sp. k.
  Joanna Affre
  Joanna Affre
  Katarzyna Górna
  Katarzyna Górna

  • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – uwagi ogólne
  • Model postępowania przed Prezesem UOKiK – poszczególne etapy postępowania
  • Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK
  • Możliwe rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK z uwzględnieniem decyzji zobowiązujących

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Pobieranie tzw. opłat półkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

  Jarosław Sroczyński, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
  Jarosław Sroczyński
  Jarosław Sroczyński

  • Art. 15 ust.1 pkt 4 uznk: geneza, konstrukcja, rozwój orzecznictwa
  • Pojęcie opłaty „innej niż marża handlowa”
  • Kontrowersyjne przesłanki: utrudniania dostępu do rynku, ekwiwalentności, narzucania opłaty
  • „Opłaty półkowe” a rabaty retroaktywne: ingerencja w cenę produktu?
  • Potrzeba zmian? jakich? w czyim interesie?

 • -

  Lunch

 • -

  Rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji

  Ewa Bereszko, BWW Law&Tax Firm
  bereszko
  Ewa Bereszko

  • Uwagi ogóle. Zakres ochrony
  • Rozpowszechnianie wiadomości. Przesłanka nieprawdziwości i wprowadzania w błąd
  • Przypadki szczególne:
  1. Rozpowszechnianie informacji o osobach kierujących przedsiębiorstwem
  2. Rozpowszechnianie informacji o wytwarzanych towarach i świadczonych usługach
  3. Rozpowszechnianie informacji o sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy
  • Orzecznictwo krajowe i zagraniczne

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465, Warszawa
Kontakt bezpośredni