Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Odpowiedzialność zarządu

Jak minimalizować ryzyko?

odpowiedzialność cywilna, karna, karno-skarbowa, podatkowa

2013.04.08-09 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - Odp.zarz.kw.

Prezesi oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji.

Ekonomiczne i prawne skutki ich decyzji są często nie do przewidzenia. Wśród wielu przepisów nie jesteśmy w stanie właściwie ocenić ryzyka związanego z biznesową aktywnością lub jej brakiem.

Jednak zajmowane przez Państwa stanowiska zobowiązują i  w żadnym przypadku nie usprawiedliwia nas nieznajomość prawa.

Dlaczego warto?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności członków zarządu, ukazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Uczestnicy zapoznają się z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej. Podczas spotkania odpowiemy m.in. na pytania: w jakiego rodzaju pułapki mogą wpaść prezesi, członkowie zarządu i kiedy pociągani są do odpowiedzialności? Co mogą przedsięwziąć by zmniejszyć osobiste ryzyko? Jak prezes powinien zorganizować
pracę swoich podwładnych i współpracowników, aby zredukować czynniki ryzyka dla przedsiębiorstwa i siebie?

 

TRANSMISJA ONLINE:
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane
przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy.

Dla kogo?
 •    Członkowie zarządu
 •    Członkowie rad nadzorczych
 •    Kontrolerzy finansowi
 •    Dyrektorzy finansowi
 •    Prokurenci
 •    Biegli rewidenci
 •    Główni księgowi
 • oraz osoby zainteresowane tematyką i potencjalnie zagrożone odpowiedzialnością z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w fi rmie.
Program
 • -

  REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

 • -

  POZYCJA PRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU A JEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Wojciech Trzciński, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
  Wojciech Szczepaniak, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
  Wojciech Trzciński
  Wojciech Trzciński
  Wojciech Szczepaniak
  Wojciech Szczepaniak

  • Rola, prawa i obowiązki zarządu i jego członków
  • Wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji
  • Rodzaje stosunków prawnych łączących członka zarządu ze spółką – podstawy odpowiedzialności
  • Kolegialność działania zarządu a indywidualna odpowiedzialność członka zarządu
  • Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej oraz wobec zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)
  • Relacje wewnątrz grupy kapitałowej a obowiązek ochrony interesu spółki przez jej zarząd
  • Odpowiedzialność organizacyjna oraz odpowiedzialność w stosunkach zewnętrznych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO–SKARBOWA (OSZUSTWA PODATKOWE, UCHYLANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU PODATKOWEGO)

  Michał Roszkowski, Accreo Sp. z o.o.
  MIchał Roszkowski
  Michał Roszkowski

  • Odpowiedzialność karna skarbowa jako pochodna do odpowiedzialności na gruncie Ordynacji podatkowej
  • Zasady odpowiedzialności
  • Podstawy odpowiedzialności członków zarządu
  • Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe związane z działalnością członków zarządu
  • Zarys postępowania w sprawach karnych skarbowych

 • -

  Lunch

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ORAZ KARNO–SKARBOWA W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PODATKOWYM – SPOSOBY MINIMALIZACJI RYZYKA

  Michał Roszkowski, Accreo Sp. z o.o.
  MIchał Roszkowski
  Michał Roszkowski

  • Zarządzanie ryzykiem na gruncie Ordynacji podatkowej

                 a) interpretacja indywidualna,

                 b) wniosek o nadpłatę,

                 c) „kontrolowane” kontrola/ postępowanie

  • Rozkład kompetencyjny jako forma zarządzania ryzykiem
  • Instytucje prawa karnego skarbowego umożliwiające zarządzenie ryzykiem

                 a) czynny żal,

                 b) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

                 c) mandat,

                 d) odstąpienie od wymierzenia kary.

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA CZŁONKÓW ZARZĄDU

  Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Hanna Gajewska
  Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

  • Postaci winy i formy sprawstwa w prawie karnym i prawie karnym skarbowym oraz ustawie o rachunkowości
  • Typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie w prawie karnym, karnym skarbowym, ksh, ustawie o rachunkowości i innych aktach prawnych
  • Orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców
  • Formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej a uwagi praktyczne, doświadczenia sądowe
  • Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego jako konsekwencja odpowiedzialności menedżera
    

 • -

  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

Program
 • -

  REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPÓŁKI

  Łukasz Czekański, Kancelaria Prawna Wierciński, Kwieciński, Baehr
  Łukasz Czekański
  Łukasz Czekański

  • W jakich sytuacjach członkowie zarządu mogą być odpowiedzialni za zaległości podatkowe spółki?
  •  Za jakie zaległości podatkowe mogą odpowiadać?
  • Wskazanie pozytywnych i negatywnych przesłanek odpowiedzialności.
  • W jaki sposób uchronić się przed taką odpowiedzialnością?

 • -

  PRZERWA NA KAWĘ

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

  Aldona Pietrzak, Kancelaria Gessel
  Aldona Pietrzak
  Aldona Pietrzak

  • Odpowiedzialność cywilnoprawna na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych
  • Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, ciężar dowodu
  • Kto może dochodzić roszczeń
  • Absolutorium – czy otrzymanie absolutorium zwalnia z odpowiedzialności cywilnoprawnej
  • Ryzyko odpowiedzialności za brak należytej kontroli
  • Szczególne przypadki odpowiedzialności cywilnoprawnej

 • -

  LUNCH

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC SPÓŁKI NA PODSTAWIE USTAWY I KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO

  Dariusz Kulgawczuk, Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy
  Dariusz Kulgawczuk
  Dariusz Kulgawczuk

  • Ustawowa odpowiedzialność członków zarządu za szkodę wobec spółki
  • Możliwość pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności ustawowej przez wspólnika/ akcjonariusza w zastępstwie spółki (actio pro socio)
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki za spóźnienie złożenia lub zaniechanie złożenia wniosku o upadłość
  • Odpowiedzialność umowna na postawie kontraktu menedżerskiego (umowy cywilnoprawnej) i umowy o pracę
  • Odpowiedzialność deliktowa wobec spółki i z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH A UPRAWNIENIA URE, UOKIK, UKE ORAZ KNF

  Szymon Syp, Niezależny Ekspert
  Szymon Syp
  Szymon Syp

  • Tendencje w zakresie odpowiedzialności osób fizycznych - propozycja UOKiK
  • Uprawnienia organów regulacyjnych - URE, UOKiK, UKE i KNF
  • Przykłady praktyczne i decyzje - omówienie

 • -

  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni