Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy

2013-12-02 | Hotel Mercure Grand | Warszawa
logo - Prawo pracy

W  dniach  2–3  grudnia  2013  r., w  Warszawie  odbędzie  się Ogólnopolska  Konferencja  Prawa  Pracy –  wydarzenie  poświęcone  zagadnieniom  planowania  i  zarządzania  zasobami  ludzkimi  w  kontekście najnowszych przepisów prawa pracy.


Program  konferencji  i  warsztatów,  który  stanowić  będzie  doskonałą  okazję  do  konsultacji  z  ekspertami posiadającymi   bogate   doświadczenie   w   zakresie   doradztwa   i   rozwiązywania   problemów   prawno–pracowniczych, dostarczy najbardziej aktualnej wiedzy oraz pomoże zastosować ją w praktyce. Wydarzenie to będzie doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy na tematy związane z praktyką stosowania prawa pracy.


Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy, uczestnicy zapoznają się z najnowszymi zmianami w przepisach z zakresu prawa  pracy,  na  które  już  dziś  należy  się  przygotowywać.  Stosowanie  się  do obowiązujących  norm  prawa  pracy  jest  podstawą  funkcjonowania  zdrowego  rynku i uczciwej konkurencji.


Podczas konferencji zapraszamy na sesje plenarne oraz trzy ścieżki tematyczne do wyboru. Na program składają się również trzy równoległe warsztaty, które będą miały charakter  praktyczny.  Do  prowadzenia  warsztatów  zaprosiliśmy  doświadczonych ekspertów, którzy posiadają bogatą wiedzę z zakresu prawa pracy.

Na konferencję zapraszamy:

  • prezesów i właścicieli firm
  • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. kadr i płac
  • dyrektorów ds. administracyjnych
  • dyrektorów i kierowników personalnych
  • dyrektorów ds. organizacji
  • kierowników HR
  • przedstawicieli działów prawnych
  • osoby pełniące funkcje personalne w firmach
  • księgowych

Nadchodzące wydarzenia: