Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Press center

Jak wspierać funkcjonowanie organizacji w kryzysie? Znamy odpowiedź.

Redukcja czy optymalizacja? To hasło przewodnie Konferencji Restrukturyzacja, która odbyła się 10 czerwca w Centrum Nauki Kopernik – jednym z najnowocześniejszych centrów kulturalno-edukacyjnych w Europie. Spotkanie zgromadziło profesjonalistów i menedżerów zarządzających w firmach.

Procesy restrukturyzacji są często postrzegane jako dotkliwe zmiany wewnątrz organizacji. Każda organizacja, która dąży do poprawy swojej konkurencyjności na rynku, takim procesom podlega. Celem konferencji była prezentacja najciekawszych efektów działań restrukturyzacyjnych oraz wymiana doświadczeń związanych z poszukiwaniem różnych dróg poprawy efektywności firmy na rynku


Spotkanie rozpoczęło się sesją poranną poprowadzoną przez Krzysztofa Ogonowskiego, Prezesa BPI Polska. Umiejętność radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmian jest jedną z kluczowych kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania. Długotrwały opór może zniweczyć nie tylko efekty biznesowe, ale też opóźnić wdrożenie lub wymagać znacznych nakładów na realizację projektu. Nawiązaniem do tej tezy było metaforyczne przestawienie mechanizmów funkcjonowania oporu wobec zmian. Była to właściwa „rozgrzewka”, która dobrze wprowadziła uczestników w dalszą tematykę prezentacji i warsztatów. 


O perspektywach rozwoju polskiej gospodarki w 2013 roku opowiedział Ryszard Petru. Prelegent przybliżył temat zawirowań, jakie mają miejsce na światowych rynkach finansowych i w gospodarce europejskiej. Ma to też znaczący wpływ na kondycję firm działających w Polsce. Nadal jest zbyt wcześnie by ogłosić koniec europejskiego kryzysu. Polska w 2013 i 2014 roku będzie w fazie silnego spowolnienia gospodarczego, nie należy się jednak spodziewać pogorszenia sytuacji w stosunku do tego, co obserwujemy dzisiaj.


W dalszej części dnia wysłuchaliśmy prelekcji firm, które podjęły i efektywnie zrealizowały trudne wyzwania restrukturyzacyjne i wyszły z nich z sukcesem. O tym jak restrukturyzacja państwowej firmy prowadzić może do zdobycia pozycji lidera na konkurencyjnym rynku dóbr konsumenckich opowiedział Janusz Płocica prezes firmy Zelmer. Zelmer w ciągu ostatnich 10 lat przeszedł drogę od nieomal bankructwa do firmy będącej numerem jeden na rynku polskim i ukraińskim oraz numerem 2-3 w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Okres ten podzielić można na kilka etapów, od twardej restrukturyzacji kosztowej, w której przyszły rozwój Spółki nie miał znaczenia w obliczu zagrożenia bytu firmy do okresu odbudowy fundamentów wartości firmy. Kolejnym etapem była odbudowa wizerunku i świadomości marki, która zakończyła się okresem szybkiego wzrostu najpierw w Polsce , potem na rynkach zagranicznych.


Podczas spotkania dokonana została także analiza upadłości firmy Maflow oraz procedura przejęcia globalnej Grupy przemysłowej. Piotr Wiśniewski, CEO Maflow przedstawił koncept oraz przebieg reorganizacji Grupy wraz z płynącymi korzyściami z przeprowadzonej reorganizacji.

O tym jak bezpiecznie implementować zatrudnienie zewnętrzne, uwzględniając różne strategie biznesowe opowiedziała Andżelika Majewska z firmy Leasing Team. Podczas prelekcji przedstawiona została bezpieczna ścieżka działań formalno–prawnych i zarządzania zasobami ludzkimi na kilku przykładach. Uwzględnione zostały kluczowe obszary takie, jak: komunikacja z  pracownikami, konsultacje z organizacjami związkowymi,  zapisy  regulaminów  i  ZUZP.


Drugiego dnia projektu w Centrum Biznesowym Knowledge Village odbyły się 3 równoległe warsztaty. Poprowadzili je doświadczeni konsultanci  biznesowi, którzy od lat z sukcesem towarzyszą firmom w realizacji projektów restrukturyzacyjnych na szeroka skalę.

Partnerem Konferencji zostały firmy: Randstad, BPI Group oraz 2mGroup

Więcej informacji: restrukturyzacja.nf.pl