Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Press center

Kongres Mentoring i Coaching - rozpoczęliśmy rekrutację uczestników!

W dniach 16 - 18 września 2013 w hotelu Sound Garden o w Warszawie odbędzie się Kongres Mentoring & Coaching - ogólnopolskie forum mentoringu i coachingu biznesowego. Organizatorem projektu jest Nowoczesna Firma S.A.

Kongres Mentoring i Coaching to spotkanie profesjonalistów i menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Celem Kongresu jest prezentacja najciekawszych wdrożeń mentoringu i coachingu w polskich firmach, a także wymiana doświadczeń z tego zakresu. Podczas spotkania pokażemy biznesową użyteczność mentoringu i coachingu – wskażemy najlepsze praktyki, dzięki którym realizowane są strategiczne cele w organizacjach.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich firmach wchodzi w dojrzały etap, pracodawcy wiedzą już, że kluczowi pracownicy z ich zaangażowaniem i unikalnymi talentami stanowią o sukcesie biznesowym firmy. Robią więc wiele  by takich pracowników zatrzymać – stąd coraz częściej programy rozwoju uzupełniane są o coaching indywidualny a potencjał i doświadczenie dojrzałych pracowników jest wykorzystywany w programach mentoringowych.

Zmiany demograficzne, którym już w najbliższym czasie podlegać będą wszystkie organizacje – starzejące się społeczeństwo, oczekiwania wchodzącego na rynek pracy pokolenia Y - wymagać będą takiej strategii rozwojowej, która pogodzi oczekiwania i kompetencje obu grup pracowniczych. W tych działaniach kluczową rolę pełnić będą z pewnością  programy mentoringowe i coaching.

Kongres będzie szansą na znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób profesjonalnie realizowanycoaching i mentoring jest dla organizacji wsparciem w czasach kryzysu czy zmian i dlaczego warto inwestować w jego wdrożenie.  

Poznaj najciekawsze case study praktyków zarządzania. Menedżerowie przedstawią efekty podjętych w swoich firmach projektów mentoringowych, coachingowych. Poznamy trudności i wyzwania jakie stanęły przed nimi w trakcie wdrożeń. Swoim doświadczeniem podzielą sie m.in.

- Miłosz Brzeziński - co tak naprawdę działa w coachingu? spojrzenie na badania z obszaru coachingu oraz na narzędzi wspierania rozwoju osobowości;

- Zbigniew Kieras (ACT Advanced Corporate Training) - NLP jako inspiracja dla Coacha i Mentora;

- Joanna Malinowska - Parzydło (Personal Brand Institute) - zarządzanie kapitałem reputacji w oparciu o markę osobistą oraz o rozwoju i utrzymaniu talentów w fimie.

Patronat merytoryczny nad projektem objęło Polskie Stowarzyszenie Mentoringu oraz Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Patronat Branżowy nad wydarzeniem objęli: ICC Poland oraz Izba Coachingu.

Poznaj aktualne promocje na uczestnictwo w wydarzeniu. Więcej informacji: http://mentoring-coaching.nf.pl