Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Press center

A jak coachem, jak mentorem będziesz…

Pozostawanie w roli managera ma dużo zalet i przynosi wiele korzyści zarówno managerowi jak i podwładnym. Niektóre z tych korzyści sąkorzystne dla ludzi i organizacji, inne nie.Wychodząc poza strefę managerskiego komfortu i wchodząc w role związane bardziej z przywództwem niżz zarządzaniem /coach, mentor/ często przenosimy w nie zachowania, nawyki, przekonania, które powodująbrak skuteczności Coacha czy Mentora.

Jakie to zjawiska? W jaki sposób utrzymać wewnętrzną spójnośći skutecznośćw danej roli? I wreszcie: jakich zachowań robić mniej a jakich więcej?

Zapraszamy na Kongres Mentoring i Coaching oraz na wystąpienie Zbigniewa Kierasa (ACT Advanced Corporate Training). Podczas prelekcji poznamy propozycje rozwiązań zaczerpnięte z praktyki biznesowej. Propozycje te sąmodelowane na bazie zachowań managerów, którzy równie dobrze czująsięw roli oceniającego efekty pracy, inspiratora, wizjonera, coacha czy mentora.

Więcej: http://tiny.pl/hbl7g