Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - praktyczne aspekty stosowania regulacji prawnych

Studium przypadku

2013.05.13 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - Transakcje - kw.

Warsztaty stawiają sobie za cel, aby poprzez   przykłady i ćwiczenia pomóc uczestnikom nabyć praktyczną  umiejętność stosowania  środków bezpieczeństwa  finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka, w  codziennej pracy pracowników instytucji obowiązanych. 

Dlaczego warto?

Warsztaty  pokazują praktyczne sposoby  i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Warsztaty pozwolą także nabyć praktycznej umiejętności  typowania transakcji podejrzanych w kontekście  stosowania  środków bezpieczeństwa  finansowego  przy wykorzystaniu  najnowszych technik dydaktycznych  – interaktywne scenki video.
Uczestnicy nauczą  się praktycznego stosowania wymagań  w  obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Nabędą również umiejętność radzenia  sobie z problemami  związanymi  z  tym  przestępstwem, aby skutecznie  zapobiegać  legalizowaniu brudnych wartości majątkowych w  banku, minimalizując ryzyko i ewentualne szkody banku.

 

TRANSMISJA ONLINE:
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy.

Dla kogo?

Przedstawiciele banków, w szczególności Dyrektorów i Kierowników departamentów:

 • Compliance
 • Prawnych
 • Nadzoru i kontroli
 • Bezpieczeństwa
 • Oceny Ryzyka
 • Ochrony
 • Analiz
 • Audytu Wewnętrznego
 • Sprzedaży / Handlowego
Program
 • -

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - praktyczne aspekty stosowania regulacji prawnych

  Olivier Gnyp, CFE - Certified Fraud Examiner
  Olivier Gnyp
  Olivier Gnyp

  PLAN 1 DNIA WARSZTATÓW

  9.30 - 10.00 Rejetracja, porann kawa i przywitanie uczestników

  10.00 - 11.30  Prelekcja

  11.30 - 11.45 Przerwa na kawę

  11.45 - 12.45 Prelekcja

  12.45 - 13.30 Lunch

  13.30 - 14.30 Prelekcja

  14.30 - 14.45 Przerwa na kawę

  14.45 - 16.00 Prelekcja

  16.00 Zakończenie 1 dnia warsztatów
   

  Zagadnienia:

  1. Cel i zasadność nowej regulacji – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - praktyczne aspekty jej stosowania w oparciu o polskie przepisy prawne?

  2. Wyjaśnienie problemów i wątpliwości podnoszonych w instytucjach obowiązanych w związku ze stosowaniem nowych przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

  3. Zakres przedmiotowy nowej ustawy – czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy oznacza także zainteresowanie pieniędzmi klientów pochodzących z szarej strefy, czy zatrudnienia na czarno?

  4. Nietypowe transakcje realizowane przez klienta – na jakie zachowania i transakcje klienta warto zwrócić uwagę, czyli typowanie symptomów uzasadnionego podejrzenia ze szczególnym uwzględnieniem firm

  5. Środki bezpieczeństwa finansowego - zakres stosowanych środków na zasadzie wrażliwości na ryzyko w zależności od typu Klienta, stosunków gospodarczych, produktu lub transakcji

  6. Obowiązki identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta

  7. Prawny obowiązek identyfikowania i weryfikowania przez instytucje obowiązane tzw. beneficjenta rzeczywistego – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków?

  • Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości
  • Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym
  • Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
  • Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami


  8. Ustawowy obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych przez klienta transakcji – jak w praktyce określić granice działań „dochodzeniowo-śledczych” jakie w tym przedmiocie powinna realizować instytucja obowiązana?

  • badanie przeprowadzanych przez klienta transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą o kliencie, profilu jego działalności oraz z ryzykiem
  • techniki i metody analizy transakcji
  • formy raportowania wyników analiz i schematy przepływu informacji


  9. Badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych Klientów – pytać , czy nie pytać skąd Klient ma pieniądze?. Żądać dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia kasy, czy też nie jest to konieczne?

  10.Środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta - uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

  11. Systematyzacja i grupowanie klientów – wyodrębnienie grup klientów podwyższonego ryzyka wymagających szczególnych zasad identyfikacji

  12.Ocena ryzyka Klientów z punktu widzenia podatności wykorzystywania ich działalności do prania pieniędzy

  13.Ustawowe tryby przekazywania informacji o transakcji podejrzanej do GIIF

  14.Problematyka osób zajmujących eksponowane stanowiska publiczne/polityczne

  15.Instytucja wstrzymania transakcji i blokady rachunku - zmiany w tym zakresie

  16.Instytucja zamrażania wartości majątkowych

  17. Metody prania dochodów rozpoznane w ramach praktyki instytucji finansowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – analiza przykładów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni