Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – prawo, podatki, rozwój

2014.05.26-27 | Digital Knowledge Village | Warszawa
sse-kw

Rada Ministrów przyjęła 25 marca 2014 r. projekt założeń o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, propozycje te dotyczą m.in. zezwoleń na działanie w SSE, czy zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez fi rmy działające w SSE.
Nowelizacja ustawy będzie ważnym krokiem zwiększającym konkurencyjność polskiej gospodarki, wprowadzi ułatwienia w prowadzeniu firm na obszarze Stref.

Dlaczego warto?

SSE to w dalszym ciągu niezwykle skuteczne narzędzie działania na rzecz rozwoju ekonomicznego oraz najlepsza metoda w trudnych okresach przeobrażeń ekonomicznych. Obszary te są dobrym miejscem do inwestowania , zapraszamy na spotkanie zarówno duże przedsiębiorstwa międzynarodowe, jak i mniejsze firmy produkcyjne.
Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których zaproszeni prelegenci na bazie licznych przykładów podpowiedzą czy i gdzie inwestować oraz jakie są perspektywy na najbliższe lata.

Transmisja online
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność  podróżowania  –  szczególnie  polecamy  takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od
Warszawy.

Dla kogo?
 • Dyrektorzy ds. Rozwoju i Inwestycji
 • Dyrektorzy Zarządzający
 • Inwestorzy
 • Radcy  prawni  będących  przedstawicielami  dużych  i  średnich  przedsiębiorstw  działających w strefach ekonomicznych
 • Firmy zainteresowane inwestycjami w strefach ekonomicznych
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

  Anna Ziarko, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
  Anna Ziarko
  Anna Ziarko

 • PRELEGENT: Anna Ziarko – Główny Specjalista w Departamencie Obsługi Inwestora, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • -

  NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH ORAZ ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE DLA INWESTORÓW

  • Różnice wyliczenia wysokości ulg na przykładach konkretnych inwestycji sprzed 1 lipca 2014 i po –
  • Różnice w ocenie efektu zachęty dla dużych przedsiębiorstw

  Ten blok szkoleniowy ma na celu zobrazowanie różnic w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorców na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a planowanymi od 1 lipca 2014 r. zmianami. Zmiany przewidują nie tylko obniżenie wysokości pomocy publicznej, ale również inne podejście do jej udzielania, wzrośnie liczba składanych dokumentów. W tej części przedsiębiorcy dowiedzą się, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH ORAZ ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE DLA INWESTORÓW (C.D.)

  Zmiany dotyczące kwalifikowalności wydatków

 • -

  Lunch

 • -

  PRZEDSIĘBIORSTWO W SSE – KORZYŚCI I OBOWIĄZKI

  • O procedurach niezbędnych do rozpoczęcia działalności w SSE
   Jak przygotować się do inwestowania w Specjalnej Strefi e Ekonomicznej, od czego zacząć i jak wyglądają poszczególne etapy procedury (która nie jest taka straszna, jak ją malują)
  • Inne niż ulgi podatkowe ułatwienia wynikające z funkcjonowania w SSE
   Zarysowanie nowej perspektywy fi nansowej 2014–2020 i dostępności środków unijnych dla przedsiębiorców oraz stosowanej przez wiele gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości. Inne aktywności stref ekonomicznych (szkolnictwo zawodowe, inicjatywy klastrowe)

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  PRZEDSIĘBIORSTWO W SSE – KORZYŚCI I OBOWIĄZKI (C.D.)

  • Przykłady wyliczania pomocy publicznej pochodzącej z różnych źródeł (np. dotacje i zwolnienie podatkowe)
   Możliwość korzystania z kilku źródeł na finansowanie inwestycji (ulgi podatkowe, granty rządowe, dotacje unijne, pomoc de minimis) to nie tylko zmniejszenie kosztów inwestycji. To także konieczność zachowania ostrożności, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu pomocy publicznej. W tej części przedsiębiorcy dowiedzą się, jak umiejętnie łączyć różne źródła finansowania projektu, aby nie popaść w pułapkę.
  • Zmiana planów inwestycyjnych w trakcie realizacji warunków zezwolenia
   W trakcie realizacji inwestycji, zwłaszcza tych długoletnich, pojawia się czasem konieczność modyfikacji projektu inwestycyjnego. W tej części przedsiębiorcy dowiedzą się, co zrobić, aby nie utracić zezwolenia i nadal korzystać z przysługującej pomocy publicznej.

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  ASPEKTY PRAWNE WŁĄCZENIA TERENÓW PRYWATNYCH DO SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

  Jacek Bieniak, BWW Law&Tax Firm
  Jacek Bieniak
  Jacek Bieniak

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  PROCES PRODUKCYJNY NA TERENIE STREFY ORAZ POZA JEJ GRANICAMI

  Dorota Białas, Rödl & Partner
  Dorota Białas
  Dorota Białas

  • Związek procesu produkcji pozastrefowej z powstałym przychodem strefowym
  • Skala i charakter przetworzenia na terenie strefy
  • Kwalifikacja produktu finalnego
  • Wycena usług od podwykonawców

 • -

  Lunch

 • -

  ROZLICZANIE PRZYCHODÓW OPODATKOWANYCH I ZWOLNIONYCH

  Marcin Mroczek, Deloitte
  Marcin Mroczek
  Marcin Mroczek

  • Prowadzenie działalności poza SSE a skutki podatkowe, w tym współpraca z kooperantami, prowadzenie działalności w strefie i poza strefą w ramach jednego podmiotu
  • Rozliczanie przychodów „wspólnych” (takie kategorie przychodów finansowych jako różnice kursowe, wyniki na instrumentach finansowych, odsetki)
  • Traktowanie specyficznych rodzajów przychodów takich jak odszkodowania, bonusy, refaktury (przychody z działalność pomocniczej)

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  KOSZTY STREFOWE I POZASTREFOWE

  Marcin Mroczek, Deloitte
  Marcin Mroczek
  Marcin Mroczek

  • Wpływ przychodów na rozliczenie podatku dochodowego w SSE
  • Wpływ kosztów na rozliczenie podatku dochodowego w SSE
  • Działalność gospodarcza poza SSE

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465, Warszawa
Kontakt bezpośredni