Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Techniki pomiaru wartości i techniki zarządcze osiągania wysokich wydajności w biznesie

2014.07.16-17 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Techniki pomiaru - warsztat Robert Reinfuss

Zapraszamy do udziału w warsztacie Techniki pomiaru wartości i techniki zarządcze osiągania wysokich wydajności w biznesie, który odbędzie się w dn. 16-17 lipca 2014 w Warszawie.

KEJSY, które przytoczymy:

 • SuperFirma – wizualizacja wartości wizerunku pracodawcy
 • Kejs Skoczek wykorzystam do pokazania zestawu technik menedżerskich służących uzyskiwaniu skrajnie wysokich wydajności oraz technik motywowania pracowników do innowacyjności i ponadprzeciętnych wyników
 • CallPol – przykład katastrofalnych skutków złego zarządzania normami pracy Furnish – klimat ponadprzeciętnych wyników w sprzedaży
 • Bank BPH – drastyczne techniki priorytetyzacji celów
 • Vulcan – pomiar wartości pracowników– najnowszy hit na rynku usług HR
 • Biurko menedżera – jak być skutecznym i wychodzić do domu po 8 godzinach

Dlaczego warto?
 • Jak mierzyć wartość pracy w biznesie?
 • Co to jest wartość dodana i jak mierzyć i rozliczać cele „niemierzalne”?
 • Jakimi technikami mierzy się rentowność zadań, stanowisk i projektów?
 • Jak obliczać zwrot z inwestycji szkoleniowych, projektowych i rozwojowych?
 • Jak osiągać skrajnie wysokie wyniki w oparciu o pozafi nansowe techniki zarzadzania oparte na pomiarze wyników?
Dla kogo?
 • HR Biznes Partnerzy
 • Dyrektorzy i Kierownicy HR
 • Prezesi
 • osoby na stanowiskach zarządczych zainteresowane technikami pomiaru wartości i technikami zarządczymi

 

Program
 • -

  PROGRAM: DZIEŃ 1

  Robert Reinfuss,
  Robert Reinfuss zdjęcie
  Robert Reinfuss

  10:00 Rozgrzewka

  • SuperFirma – pomiar wartości wizerunku pracodawcy

  10.30   Wartość pracy w biznesie

  • Proces powstawania wartości w biznesie
  • Ćwiczenie z rysowania procesu powstawania wartości
  • Techniki pomiaru wartości oparte na metodologii Balanced ScoreCard

  11.30   Przerwa kawowa

  11:45  Ćwiczenie z operacjonalizacji celu i defragmentacji jego wartości

  12.00  Zasada trzech wskaźników

  • Ćwiczenie: cel–zadanie–wskaźnik
  • Zasada trzech wskaźników
  • Wskaźniki wykonania
  • Wskaźniki biznesowe
  • Wskaźniki jakościowe

  13.00  Lunch

  13.45   Ćwiczenie ze wskaźnikowania celów

  14.15   Pomiar celów „niemierzalnych”

  • Jak mierzyć cele „niemierzalne”? – metoda 9 kroków wskaźnikowania
  • Ćwiczenie w oparciu  metodę 9 kroków wskaźnikowania

  14.45   Przerwa kawowa

  15.00  Zasady wyceny pracy

  • Wycena w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy
  • Oceny pracownicze i alternatywne formy oceny wartości pracy
  • Krzywa kontekstowa AdVisio

  16.00  Przerwa kawowa

  16.15   Analizy rentowności

  • Analiza funkcjonalna
  • Wycena pracy w oparciu o wartość dla benefi cjentów
  • Ćwiczenie z doboru benefi cjentów
  • Pomiar rentowności zadań i komórek organizacyjnych
  • ValueView™ – Ocena oparta o optymalizację kosztów (nie o kompetencje)
  • ValueView™ – jako metoda „miękkiej” restrukturyzacji
  • Rola HR w mierzeniu rentowności i polityce kosztowej przedsiębiorstwa

  17.00   Zakończenie
   

   

Program
 • -

  PROGRAM: DZIEŃ 2

  Robert Reinfuss,
  Robert Reinfuss zdjęcie
  Robert Reinfuss

  9.00     Analizy rentowności cz II

  • Wycena rentowności szkoleń wg IV poziomu Modelu Kirkpatricka
  • Planowanie szkoleń i treści szkoleniowych
  • Dyskusja (dobór benefi cjentów, projektowanie szkoleń)       

  10.30   Przerwa kawowa

  10.45   ROI – ustalanie i pomiar rentowności projektów i działań w HR

  • Wartość dla klienta – nowy paradygmat zarządzania personelem
  • Wskaźniki wartości dodanej w biznesie
  • Projektowanie i pomiar wartości w zarządzaniu ludźmi
  • Jak ustalać i obliczać ROI

  11.45   Przerwa kawowa

  12.00  Techniki wysokich efektywności w biznesie

  • Kejs Rybka w biurze. Dobór optymalnych technik menedżerskich w biznesie

  13.00  Lunch

  • Kejs Skoczek
  • Priorytetyzacja – podstawowa technika menedżerska
  • Wizualizacja i ranking – jako technika menedżerska  

  14.45   Przerwa kawowa

  15.00  Dyskusja podsumowująca

  • Dyskusja podsumowująca na temat przyszłości rozwoju  i zastosowania technik pomiaru rentowności, ocen pracowniczych, oceny potrzeb szkoleniowych i wartościowania pracy
  • Biurko menedżera – jak podnosić rentowność fi rmy i wychodzić do domu po 8 godzinach

  16.00  Zakończenie

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni