Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy FIDIC - praktyka i kwestie sporne - II edycja

II edycja 2013.12.09-10 | Knowledge Village | Warszawa
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Roszczenia wykonawcy, w tym roszczenia o przedłużenie czasu na realizację i roszczenia o zmianę wynagrodzenia

  Zbyszko Wizner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  Zbyszko Wizner
  Zbyszko Wizner

  • Roszczenia o przedłużenie czasu w razie nienależytego przygotowania inwestycji, wad dokumentacji, niesprzyjających warunków atmosferycznych
  • Niesprzyjające warunki atmosferyczne a siła wyższa
  • Roszczenia w razie nadzwyczajnego wzrostu cen (np. cen asfaltu, stali)
  • Nadużycie przez zamawiającego gwarancji bankowej

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  FIDIC - kluczowe różnice w poszczególnych wzorcach FIDIC w stosunku do standardowych „polskich” umów budowlanych

  Andrzej Michałowski, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
  Andrzej Michałowski
  Andrzej Michałowski

 • -

  Lunch

 • -

  Zabezpieczenia kontraktów ze szczególnym uwzglednieniem gwarancji bankowej

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Rozwiązywanie i prowadzenie kontraktów budowlanych opartych o wzorzec FIDIC

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Sposoby rozstrzygania sporów
  • Przygotowanie do prowadzenia sporu
  • Sposoby uniknięcia sytuacji spornych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Jak zabezpieczyć dokończenie inwestycji w przypadku zagrożenia wykonawcy niewypłacalnością. Egzekucja z dochodów przedsiębiorstwa jako narzędzie ochrony prawnej działalności operacyjnej dłużnika

  Maciej Roch Pietrzak, Kancelaria PMR Sp. z o.o.
  Maciej Roch Pietrzak
  Maciej Roch Pietrzak

  • Zagrożenie wykonawcy utratą płynności finansowej stanowi dla inwestora zagrożenie realizacji całego projektu. Czy można zgodnie z prawem zapobiec agresywnym "rajdom windykacyjnym" skierowanym do naszego kontrahenta i tym samy ochronić własny biznes?
  • Ochrona sądowa przedsiębiorstwa, jego działalności operacyjnej i wartości - charakter, rodzaje i funkcje
  • Restrukturyzacja i źródła pozyskiwania finansowania na rewitalizację działalności operacyjnej

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Konsorcjum – problemy dotyczące kontraktów FIDIC realizowanych przez wykonawców wielopodmiotowych

  Dr Rafał Morek, Kancelaria K&L Gates
  Rafał Morek
  Dr Rafał Morek

  • Umowa konsorcjum - na co zwracać szczególną uwagę przy ich negocjowaniu?
  • Model konsorcjum z silnym liderem czy systemem współdecydowania?
  • Solidarność bierna - solidarność czynna - w relacji z Zamawiającym, podwykonawcami i innymi podmiotami trzecimi
  • Upadłość partnera konsorcjalnego - jak się zabezpieczać przed negatywnymi następstwami?

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Wypowiedzenie/odstąpienie od kontraktu w świetle warunków kontraktowych FIDIC oraz przepisów prawa polskiego

  Tomasz Darowski , Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Jerzy Sawicki, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Tomasz Darowski
  Tomasz Darowski
  Jerzy Sawicki
  Jerzy Sawicki

  • Wypowiedzenie a odstąpienie – uwagi terminologiczne na gruncie Warunków Kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego
  • Przesłanki odstąpienia od umowy wg warunków kontraktowych FIDIC na gruncie prawa polskiego
  • Procedura wypowiedzenia umowy zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
  • Skutki wypowiedzenia kontraktu – problemy praktyczne

 • -

  Lunch

 • -

  Przegląd klauzul i instytucji warunków FIDIC pod względem zgodności z prawem polskim

  Hubert Wysoczański, Kancelaria K&L Gates
  Wysoczański Hubert
  Hubert Wysoczański

  • Klauzule FIDIC a bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
  • Status prawny Inżyniera, charakter polecenia Zmiany
  • Odszkodowanie umowne za opóźnienie a kara umowna
  • Subklauzula 20.1 a termin przedawnienia
  • Charakter prawny decyzji Komisji rozjemstwa w sporach

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Stosowanie wzorców w FIDIC w zamówieniach publicznych

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Agnieszka Zajac
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  • Definicja Wykonawcy oraz Zamawiającego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorców FIDIC
  • Warunki Kontraktowe FIDIC jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Zawarcie umowy w ramach Zamówień publicznych – procedura, oferta wykonawcy jako element Kontraktu
  • Ograniczenia w zakresie zmian umowy zawartej w Zamówieniach publicznych, a zmiany umowy wg wzorców FIDIC

 • -

  Strony kontraktu budowlanego. Podział kompetencji w celu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz interesów inwestora - adaptacja wzorców FIDIC do polskiego prawa i praktyki rynkowej

  Barbara Pancer, Hogan Lovells
  Barbara Pancer
  Barbara Pancer

  • Podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego
  • Rola Inżyniera
  • Relacja Zamawiającego z Wykonawcą i podwykonawcami (głównie w aspekcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę i zabezpieczenia inwestora przed roszczeniami podwykonawców)

   

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni