Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy na rynku energetycznym i gazowym

PRAWNE ASPEKTY W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

2014.03.31-01 | Digital Knowledge Village | Warszawa
ikonka -energetyczne - kw

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których zaproszeni Eksperci wskażą wpływ obowiązujących regulacji prawnych na działalność przedsiębiorstw energetycznych i gazowych.

Dlaczego warto?

Podczas warsztatów Prelegenci omówią prawa i obowiązki jakie nakładają umowy zarówno na przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe, jak i na konsumentów, procedury zmiany sprzedawcy energii i gazu, konsekwencje wcześniejszego rozwiązania, postępowanie Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących naruszenia  interesów  konsumentów,  doświadczenia  z  zakresu  rozstrzygania  sporów  pomiędzy  przedsię biorstwami  energetycznymi  a  odbiorcami  energii  oraz  szereg  innych  zagadnień  związanych  z  obecną strukturą na rynku.

Warsztaty będą okazją nie tylko do uzyskania informacji o rozwiązaniach prawnych, ale również umożliwią wymianę poglądów na ich temat.

WEBINARIUM
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie  Państwo  komplet  prezentacji  wszystkich  Prelegentów,  bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań  w  czasie  rzeczywistym  –  poprzez  forum  obsługiwane  przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy  takie  rozwiązanie  dla  osób  pracujących  w  dużej odległości od Warszawy.

BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

 

Dla kogo?
 • Odbiorców końcowych energii elektrycznej i samodzielnie zakupujących energię elektryczną
 • Pracowników  energetycznych  przedsiębiorstw  obrotu  energią  i  przedsiębiorstw  wytwórczych
 • Dyrektorów, Specjalistów, Managerów ds. umów, kontraktów, transakcji, analiz rynku
 • Pracowników działów sprzedaży
 • Pracowników działów prawnych
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Umowy na rynku energii elektrycznej i gazu – wprowadzenie

  Mariusz Rypina, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
  Mariusz Rypina
  Mariusz Rypina

  • Rodzaje umów nazwanych o dostarczanie energii elektrycznej: umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, umowa kompleksowa – strony umów, podstawowe wymagania odnośnie do treści
  • Wzorce umowne i ogólne warunki umów – wprowadzenie, omówienie ogólnych ram prawnych, rola wzorców opracowanych przez regulatora
  • Umowy szczególne – tzw. generalna umowa dystrybucji i jej znaczenie dla liberalizacji rynku energii elektrycznej, umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
  • Omówienie pojęć energii, przesyłania, dystrybucji, obrotu, sprzedaży, sieci, odbiorcy, odbiorcy końcowego, usługi kompleksowej, sprzedawcy z urzędu i innych pojęć związanych z umowami na rynku elektroenergetycznym

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Zmiana sprzedawcy energii i gazu

  Dominik Strzałkowski, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
  Strzałkowski Dominik
  Dominik Strzałkowski

 • -

  Lunch

 • -

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

  Łukasz Jankowski, Wierzbowski Eversheds
  Jankowski
  Łukasz Jankowski

  • Zasady kształtowania postanowień umownych
  • Elementy obowiązkowe w umowie dystrybucyjnej
  • Zmiana sprzedawcy na tle umowy dystrybucyjnej
  • Charakter prawny Taryfy i Ogólnych Warunków

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Umowa sprzedaży i umowy o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej "umową kompleksową"

  Łukasz Jankowski, Wierzbowski Eversheds
  Jankowski
  Łukasz Jankowski

  • Zasady kształtowania postanowień umownych
  • Elementy obowiązkowe umowy kompleksowej
  • Charakter prawny Taryfy i Ogólnych Warunków

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Umowa ramowa – kontrakt standardowy EFET dla gazu ziemnego i energii elektrycznej

  Konrad Kosicki, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k.
  Kosicki Konrad
  Konrad Kosicki

  • Struktura, przedmiot, zastosowanie standardu EFET
  • Wprowadzanie zmian w umowie ramowej EFET
  • Potwierdzanie umów sprzedaży energii
  • Podstawowe postanowienia umowy ramowej EFET
  • Wcześniejsze rozwiązanie kontraktu EFET
  • Umowa ramowa EFET a polskie warunki - jak skutecznie dostosować ten standard

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej

  Grzegorz Filipowicz, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k.
  Filipowicz Grzegorz
  Grzegorz Filipowicz

  • Ogólny obowiązek ustalenia opłaty
  • Zasady kalkulacji opłaty za przyłączenie, w tym kwestia zakresu opłaty za przyłączenie (koszty realizacji przyłączenia a koszty rozbudowy sieci)
  • Obowiązek uiszczenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, w tym status prawny zaliczki i warunki zwrotu zaliczki

 • -

  Lunch

 • -

  Umowy na rynku gazu – aspekty prawne wynikające z zachodzących zmian rynkowych i regulacyjnych

  Daniel Borkowski, Kancelaria Radcy Prawnego LEGAL PARTNER
  Borkowski Daniel
  Daniel Borkowski

  ·         Wpływ przepisów unijnych i zmian rynkowych na zmianę modelu kontraktacji gazu ziemnego

  ·         Nowe rodzaje umów na rynku regulowanym i konkurencyjnym

  ·         Nowe aspekty regulacyjne umów związanych z dostarczaniem gazu

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Umowy z konsumentami – niedozwolone postanowienia umowne

  Wojciech Bigaj, Wawrzynowicz & Wspólnicy
  Wojciech Bigaj
  Wojciech Bigaj

 • -

  Zmiany warunków kontraktacji gazu ziemnego – komentarz do cen, warunków infrastrukturalnych i regulacyjnych

  Łukasz Antas, Ennex Sp. z o.o.
  Antas Łukasz
  Łukasz Antas

  ·         Trendy cenowe w 2013 roku na rynkach zachodnich oraz w Polsce

  ·         Zmiany w infrastrukturze przesyłowej i magazynowej w Polsce i w regionie w 2013

  ·         Istotne zmiany regulacyjne w Polsce i Unii Europejskiej w 2013

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465, Warszawa
Kontakt bezpośredni