Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy w sektorze energetycznym i gazowym

Najnowsze regulacje prawne

2013.02.27-28 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - energetyka -kw.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których zaproszeni eksperci wskażą kluczowe zmiany w świetle projektowanych regulacji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw energetycznych i gazowych.

Dlaczego warto?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których zaproszeni eksperci wskażą kluczowe zmiany w świetle projektowanych regulacji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw energetycznych i gazowych.

Podczas warsztatów zaprezentujemy prawa i obowiązki jakie nakładają umowy zarówno na przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe, jak i na konsumentów, procedury zmiany sprzedawcy energii i gazu, konsekwencje  wcześniejszego rozwiązania,  postępowanie Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących naruszenia interesów konsumentów oraz szereg innych zagadnień związanych z obecną strukturą na rynku.
Warsztaty będą okazją nie tylko do uzyskania informacji o planowanych rozwiązaniach prawnych, ale również umożliwią wymianę poglądów na ich temat.

 

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Odbiorców końcowych energii  elektrycznej i samodzielnie zakupujących energię elektryczną
 • Pracowników energetycznych przedsiębiorstw obrotu energią i przedsiębiorstw wytwórczych
 • Dyrektorów , Specjalistów, Managerów ds. umów, kontraktów, transakcji, analiz rynku
 • Pracowników działów sprzedaży
 • Pracowników działów prawnych

 

TRANSMISJA ONLINE:

Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online.
Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora.


Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania  –  szczególnie  polecamy  takie  rozwiązanie  dla  osób  pracujących  w  dużej odległości od Warszawy.

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Najnowsze zmiany w prawie energetycznym i gazowym

  Mariusz Rypina, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
  Mariusz Rypina
  Mariusz Rypina

  • Aktualny stan prawny na tle uregulowań UE i innych uregulowań międzynarodowych, potrzeby zmian w zakresie regulacji prawa energetycznego
  • Tzw. Trzeci pakiet energetyczny UE - rys historyczny wspólnotowych regulacji energetycznych, przyczyny nowych regulacji, poziomy regulacji prawnych, omówienie podstawowych aktów prawnych
  • Zmiany związane z tzw. Trójpakiem - ustawa prawo energetyczne (tzw. Nowe praw energetyczne), ustawa prawo gazowe oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii - przyczyny wprowadzenia nowych regulacji, etap prac nad nowymi regulacjami, szanse i zagrożenia, znaczenie proponowanych regulacji dla aktualnie obowiązujących regulacji w zakresie umów na rynku energii elektrycznej i umów gazowych
  • Tzw. Mały trójpak energetyczny – w tym omówienie proponowanych zasad tzw. obliga giełdowego dla gazu ziemnego
  • Prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych - omówienie podstawowych zasad proponowanych regulacji na tle obowiązujących uwarunkowań prawnych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Umowy na rynku energii elektrycznej i gazu – wprowadzenie

  Mariusz Rypina, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
  Mariusz Rypina
  Mariusz Rypina

  • Rodzaje umów nazwanych o dostarczanie energii elektrycznej:

  - umowa sprzedaży

  - umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii

  - umowa kompleksowa - strony umów, podstawowe wymagania odnośnie do treści

  • Wzorce umowne i ogólne warunki umów - wprowadzenie, omówienie ogólnych ram prawnych, rola wzorców opracowanych przez regulatora
  • Umowy szczególne

  - tzw. generalna umowa dystrybucji i jej znaczenie dla liberalizacji rynku energii elektrycznej

  - umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

  • Omówienie pojęć energii, przesyłania, dystrybucji, obrotu, sprzedaży, sieci, odbiorcy, odbiorcy końcowego, usługi kompleksowej, sprzedawcy z urzędu i innych pojęć związanych z umowami na rynku elektroenergetycznym

   

   

 • -

  Lunch

 • -

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

  Łukasz Jankowski, Wierzbowski Eversheds
  Jankowski
  Łukasz Jankowski

  • Zasady kształtowania postanowień umownych
  • Elementy obowiązkowe w umowie dystrybucyjnej
  • Zmiana sprzedawcy na tle umowy dystrybucyjnej
  • Charakter prawny Taryfy i Ogólnych Warunków

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Umowa sprzedaży i umowy o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej "umową kompleksową"

  Łukasz Jankowski, Wierzbowski Eversheds
  Jankowski
  Łukasz Jankowski

  • Zasady kształtowania postanowień umownych
  • Elementy obowiązkowe umowy kompleksowej
  • Charakter prawny Taryfy i Ogólnych Warunków

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i przywitanie uczestników

 • -

  Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

  Grzegorz J. Wąsiewski, White & Case
  Wąsiewski
  Grzegorz J. Wąsiewski

  • Wprowadzenie, kwestie definicyjne
  • Elementy umowy o przyłączenie
  • Warunki przyłączenia – charakter prawny
  • Opłata przyłączeniowa
  • Zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Niedozwolone klauzule umowne w umowach w sektorze energetycznym

  Piotr Suski, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
  Łukasz Wieczorek, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
  Suski
  Piotr Suski
  Wieczorek
  Łukasz Wieczorek

  • Kontrole wzorców umownych oraz raporty Prezesa UOKiK na rynku energii elektrycznej
  • Postępowania Prezesa UOKiK w sprawach dot. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym
  • Postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone w sektorze energetycznym
  • Omówienie reprezentatywnych decyzji Prezesa UOKiK i orzecznictwa SOKiK dot. rynku energii i gazu

 • -

  Lunch

 • -

  Umowy na rynku gazu

  Marzena Grzelec, Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy
  Grzelec
  Marzena Grzelec

  • Rodzaje umów w sektorze gazu 
  • Elementy umów gazowych
  • Charakter prawny Taryfy oraz Ogólnych Warunków
  • Charakter prawny instrukcji ruchu i eksploatacji

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Zmiana sprzedawcy energii i gazu – jakie są procedury w świetle nowego prawa

  Łukasz Szatkowski, Weil, Gotshal & Manges
  Szatkowski
  Łukasz Szatkowski

  • Zmiana sprzedawcy na gruncie obowiązującego stanu prawnego
  • Proponowane zmiany zasad dotyczących zmiany sprzedawcy
  • Wymogi prawa unijnego
  • Procedura zmiany sprzedawcy
  • Nowe obowiązki informacyjne

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni