Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Windykacja należności - aspekty prawne i praktyczne rozwiązania

2013.12.12-13 | Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 10
 • Wojciech Deja

  Wojciech Deja

  Kancelaria Tomczak i Partnerzy - Spółka Adwokacka
  Wojciech Deja poprowadzi wykład:

  FAKTORING – ASPEKTY FORMALNE I PRAWNE, FAKTORING W PRAKTYCE


  Zajmuje się problematyką różnego rodzaju kontraktów i sporów biznesowych. Posiada szczególne doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa nieruchomości. Zdobył unikalną kompetencję w zakresie problematyki prawa regulującego piłkę nożną. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył również studia magisterskie na kierunku European Finance and Banking na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Piotr Jakubowski

  Piotr Jakubowski

  BWW Law&Tax Firm
  Piotr Jakubowski poprowadzi wykład:

  POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE A ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI


  Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał również tytuł magistra prawa kanonicznego. Studiował także na Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) w Rzymie. Uprawnienia zawodowe adwokata uzyskał w roku 2011. Od 2007 roku współpracuje stale z BWW Law & Tax Firm. Specjalizuje się w prawie procesowym ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania w sporach sądowych oraz w negocjacjach ugodowych podmiotów z branży nieruchomościowej oraz finansowej. W codziennej praktyce zawodowej prowadzi szereg spraw mających za przedmiot odzyskiwanie na rzecz klientów należności od kontrahentów będących zarówno osobami prawnymi jak i fizycznymi.
 • Piotr Kosla

  Piotr Kośla

  Kancelaria Tomczak i Partnerzy - Spółka Adwokacka
  Piotr Kośla poprowadzi wykład:

  POZYSKIWANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A PROCES WINDYKACJI


  Prawnik Działu Nieruchomości i Inwestycji w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa nieruchomości, a w szczególności procesu inwestycyjnego, jak również prawa ochrony danych osobowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Kajetan Kujawiak

  Kajetan Kujawiak

  Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
  Kajetan Kujawiak poprowadzi wykład:

  ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE


  Specjalizuje się w operacyjnym doradztwie prawnym podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa autorskiego. Poza tym Kajetan specjalizuje się w postępowaniach sądowych (spory gospodarcze, w tym dot. czynów nieuczciwej konkurencji) oraz arbitrażowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe „Zarządzanie finansami prywatnymi” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Katarzyna Mankowska

  Katarzyna Mańkowska

  Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa
  Katarzyna Mańkowska poprowadzi wykład:

  CHARAKTER INSTYTUCJI PRZEDAWNIENIA I JEJ WPŁYW NA PROCES WINDYKACJI SĄDOWEJ


  Aplikantka radcowska, członek OIRP we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Podyplomowych Studiów Wiedzy o Europie i Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych w postępowaniu sądowym oraz zarządzaniu projektami. Prowadziła szkolenia z zakresu postępowania sądowo-egzekucyjnego, występowała jako prelegent na Konferencji dot. Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Od 2003 roku współpracuje z Kancelarią Prawną RAVEN Krupa & Stańko Sp. Komandytowa. W Kancelarii RAVEN zarządza ponad trzydziestoosobowym Działem Obsługi Prawnej Wierzytelności.
 • Piotr Mikosik

  Piotr Mikosik

  Kancelaria Tomczak i Partnerzy - Spółka Adwokacka
  Piotr Mikosik poprowadzi wykład:

  POZYSKIWANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A PROCES WINDYKACJI


  Prawnik działu Finansowania Korporacji w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, szczególnie zaś interesuje się instytucją powiernictwa. W Kancelarii zajmuje się ponadto różnymi zagadnieniami związanymi z prawem korporacyjnym i sądowym, a także prawnymi aspektami ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu LLP Erasmus, dzięki któremu odbył roczne studia w Oviedo.
 • Bartosz Murak

  Bartosz Murak

  Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa
  Bartosz Murak poprowadzi wykład:

  CHARAKTER INSTYTUCJI PRZEDAWNIENIA I JEJ WPŁYW NA PROCES WINDYKACJI SĄDOWEJ


  Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeń społecznych, spadkowym oraz podatkowym. Posiada 8-letnie doświadczenie jako prawnik w kancelariach prawnych o różnym profilu (obsługa zarówno klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorstw, w tym funduszy sekurytyzacyjnych i inwestycyjnych). Obecnie kieruje pracą zespołu prowadzącego postępowania sądowe na rzecz powodów masowych (w tym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym), postępowania egzekucyjne z nieruchomości oraz spadkowe. Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Publikuje artykuły na temat prawa pracy oraz instrumentów rynku pracy. Prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kazimierz Nalepa

  Kazimierz F. Nalepa

  TMTgroup.pl
  Kazimierz F. Nalepa poprowadzi wykład:

  WARSZTAT: TECHNIKI NEGOCJACJI Z DŁUŻNIKAMI


  Doradca, coach i trener z ponad 35 – letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł, sprzedaż), administracji państwowej, organizacji społecznych i związków zawodowych. Zajmuje się strategicznym i operacyjnym zarządzaniem, problematyką władzy i skuteczności działań o strategicznym znaczeniu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle. Prowadzi szkolenia, diagnozy i coaching sprzedawców i negocjatorów. Pomaga menadżerom w osiąganiu założonych rezultatów poprzez consulting, coaching oraz indywidualny trening. Przeszkolił osobiście ponad 26.000 menadżerów i pracowników firm.
 • BZygmont_foto

  Bogumił Zygmont

  Antoniak i Zygmont Adwokaci spółka partnerska
  Bogumił Zygmont poprowadzi wykład:

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W PROCESIE WINDYKACJI


  Dr Bogumił Zygmont jest adwokatem, doktorem nauk prawnych i partnerem w kancelarii Antoniak i Zygmont Adwokaci spółka partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa karnego oraz ochrony praw człowieka. Łączy wykonywanie zawodu adwokata z pracą naukową; jest adiunktem na jednej z warszawskich uczelni. Stale współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych (ostatnio na międzynarodowej konferencji w Tunezji w październiku 2013r.). Dr Bogumił Zygmont jest autorem szeregu publikacji związanych z problematyką prawną, pełnił również funkcję eksperta komisji śledczej Sejmu RP.
 • Agnieszka Zajac

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając poprowadzi wykład:

  ZAPISY W UMOWIE Z KONTRAHENTEM ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ WINDYKACJI


  Partner w Kancelarii SDZ LEGAL SCHINDHELM, wieloletni wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących prawa umów, prawa budowlanego i rynku nieruchomości oraz inwestycji zagranicznych. Dr Agnieszka Łuszpak - Zając specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji, doradztwie przy zawieraniu umów oraz ich wykonywaniu. Jej główne obszary specjalizacji to w szczególności: umowy zawierane z konsumentami (B2C), oraz pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), w tym umowy dotyczące sprzedaży, dostaw, przewozu, najmu oraz leasingu, jak również umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło i o świadczenie usług. Jest autorką licznych artykułów i publikacji w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów oraz trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu prawa cywilnego.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni