Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Windykacja należności - aspekty prawne i praktyczne rozwiązania

2013.12.12-13 | Knowledge Village | Warszawa
Program
 • -

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 • -

  ZAPISY W UMOWIE Z KONTRAHENTEM ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ WINDYKACJI

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Agnieszka Zajac
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  • Zabezpieczenie dochodzenia wierzytelności poprzez ustanowienie w umowie odpowiednich zabezpieczeń
   • Zabezpieczenia rzeczowe: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przelew a przekaz
   • Zabezpieczenia osobiste: poręczenie
   • Umowa gwarancji, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej
  • Zapewnienie sprawnego dochodzenia roszczeń w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez zastosowanie dodatkowych instrumentów ochrony
   • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
   • Weksel własny na zabezpieczenie
   • Uznanie długu
  • Sprawdzenie kontrahenta - wymagane dokumenty jako załączniki do umowy
  • Ustawowe i umowne klauzule pozwalające na żądanie uregulowania należności przed terminem świadczenia oraz zbycie wierzytelności

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  FAKTORING – ASPEKTY FORMALNE I PRAWNE, FAKTORING W PRAKTYCE

  Wojciech Deja, Kancelaria Tomczak i Partnerzy - Spółka Adwokacka
  Wojciech Deja
  Wojciech Deja

  • Zakres przedmiotowy umowy faktoringu
  • Instytucje służące do zbycia wierzytelności
  • Ograniczenia w zbywaniu wierzytelności
  • Forma zbycia wierzytelności
  • Skutki zbycia wierzytelności
  • Efektywny rozkład odpowiedzialności przy zbyciu wierzytelności
  • Umowa faktoringu - usługi dodatkowe

 • -

  POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE A ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI

  Piotr Jakubowski, BWW Law&Tax Firm
  Piotr Jakubowski
  Piotr Jakubowski

  • Podstawy ogłoszenia upadłości oraz odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – uwagi ogólne
  • Zabezpieczenie majątku dłużnika na potrzeby ewentualnego późniejszego postępowania upadłościowego w kontekście odzyskania należności
  • Skutki ogłoszenia upadłości oraz wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe
  • Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości w kontekście odzyskiwania należności
  • Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności a odzyskanie należności
  • Upadłość likwidacyjna oraz upadłość układowa w kontekście odzyskania należności
  • Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
  • Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki

 • -

  LUNCH

 • -

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W PROCESIE WINDYKACJI

  Bogumił Zygmont, Antoniak i Zygmont Adwokaci spółka partnerska
  BZygmont_foto
  Bogumił Zygmont

  • Aspekty prawa karnego w zakresie windykacji
  • Przykłady oszustw i malwersacji. Jak się przed nimi zabezpieczyć?
  • Celowe działania zmierzające do wyrządzenia szkody przez dłużnika

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  POZYSKIWANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A PROCES WINDYKACJI

  Piotr Kośla, Kancelaria Tomczak i Partnerzy - Spółka Adwokacka
  Piotr Mikosik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy - Spółka Adwokacka
  Piotr Kosla
  Piotr Kośla
  Piotr Mikosik
  Piotr Mikosik

  Pojęcie danych osobowych Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych Adresaci obowiązków związanych z ochroną danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia danych Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych Przetwarzania danych osobowych w procesie windykacji

 • -

  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

Program
 • -

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 • -

  CHARAKTER INSTYTUCJI PRZEDAWNIENIA I JEJ WPŁYW NA PROCES WINDYKACJI SĄDOWEJ

  Katarzyna Mańkowska, Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa
  Bartosz Murak, Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa
  Katarzyna Mankowska
  Katarzyna Mańkowska
  Bartosz Murak
  Bartosz Murak

  • Przedawnienie jako instytucja dawności- ratio legis
  • Obecna konstrukcja instytucji przedawnienia (zarzut peremptoryjny i zobowiązanie naturalne)
  • Wymagalność a przedawnienie
  • Terminy przedawnienia
  • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia
  • Nowacja
  • Współczesne problemy związane z instytucją przedawnienia

 • -

  PRZERWA NA KAWĘ

 • -

  ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

  Kajetan Kujawiak, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
  Kajetan Kujawiak
  Kajetan Kujawiak

  • Założenia dot. wprowadzenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego
  • Porównanie „zwykłego” postępowania upominawczego z Elektronicznym Postępowaniem Upominawczym
  • Korzyści wynikające ze stosowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego
  • Omówienie ostatniej nowelizacji Elektronicznego Postępowania Upominawczego

 • -

  WARSZTAT: TECHNIKI NEGOCJACJI Z DŁUŻNIKAMI

  Kazimierz F. Nalepa, TMTgroup.pl
  Kazimierz Nalepa
  Kazimierz F. Nalepa

  W trakcie warsztatu: 13:00 – 13:45 Lunch oraz 15:00-15:15 Przerwa na kawę


  • Model relacji z dłużnikami
  • Style negocjacji między walką a kooperacją
  • Kluczowe zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
  • Zgodność celów negocjacyjnych ze strategią firmy
  • Planowanie i przygotowanie do negocjacji
  • Komunikacja w negocjacjach
  • Fazy i techniki negocjacji
  • Manipulacje w negocjacjach
  • Negocjacje wrogie i negocjacje podstępne

 • -

  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni