Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Zmowy cenowe i inne zakazane praktyki rynkowe

Niedozwolony charakter porozumień w praktyce przedsiębiorstw

2013.06.03-04 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka-zmowy-kw

Zgodnie z prawem zmowy cenowe należą do najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego, za co uczestnicy mogą zostać ukarani. W prasie często ukazują się artykuły na temat wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez UOKiK stwierdzającego podejrzenie stosowania zakazanych praktyk rynkowych.

Dlaczego warto?

Planowana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wzmacnia pozycję UOKiK w walce z kartelami oraz przewiduje m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji, skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień i rozszerzenie programu leniency.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których uzyskacie Państwo praktyczne porady na temat interesujących zagadnień, Prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • jak minimalizować ryzyko i konsekwencje naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję?
 • jakie konkretne zapisy umów wzbudziły zastrzeżenia UOKiK i KE – czego należy unikać?
 • jak wystrzegać się posądzenia o stosowanie zmowy cenowej?


BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA  W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

 

TRANSMISJA ONLINE:
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy.

Dla kogo?

Warsztat kierujemy do Przedstawicieli działów:

 • Prawnego
 • Handlowego
 • Finansowego
 • Marketingu

Reprezentowanych przez Przedstawicieli branż:

 • FMCG
 • Budowlanej
 • Telekomunikacyjnej
 • Farmaceutycznej
 • Energetycznej
 • Chemicznej
 • Finansowej

 

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Kogo obowiązuje i czego zabrania prawo ochrony konkurencji - wprowadzenie. Statystyki postępowań prowadzonych przez Prezes UOKiK

  Marta Miszczuk, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Marta Miszczuk
  Marta Miszczuk

  • Co to jest prawo konkurencji, prawo konkurencji a nieuczciwa konkurencja
  • Podstawowe pojęcia: przedsiębiorca, porozumienie, rynek właściwy, antykonkurencyjny cel i antykonkurencyjny skutek
  • Co jest dozwolone, a co zakazane – podstawowe informacje
  • Dlaczego ważne jest przestrzeganie prawa konkurencji?
  • Najnowsze statystyki UOKiK

 • -

  Zmowa cenowa między konkurentami czy naśladownictwo cenowe? – kryteria oceny

  Anna Gulińska, Kancelaria Dentons
  Anna Gulinska
  Anna Gulińska

  • Zmowa – praktyka uzgodniona – naśladownictwo: skala szarości czy ostry podział ?
  • Co to jest „praktyka uzgodniona”?
  • Standardy dowodowe
  • Czy już jednorazowa wymiana informacji między konkurentami może prowadzić do niedozwolonej koordynacji?

 • -

  Lunch

 • -

  Zmowy cenowe w umowach dystrybucyjnych – bezpośrednie i pośrednie

  Krzysztof Kanton, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  krzysztof Kanton
  Krzysztof Kanton

  •  Jakiego rodzaju klauzule cenowe w umowach wertykalnych są objęte bezwzględnym zakazem?
  • Ceny rekomendowane i maksymalne – czy ich stosowanie jest zawsze bezpieczne?
  • Pośrednie instrumenty ustalania cen odsprzedaży
  • Uzgodnienia w sprawie „gwarancji marży”
  • Jakiego typu treści dotyczące cen odsprzedaży w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej były kwestionowane przez UOKiK
  • Aspekty praktyczne w świetle nowych ryzyk wynikających z nowelizacji ustawy

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Zmowy przetargowe - ochrona przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

  Sabina Famirska, Wardyński i Wspólnicy Sp. k.
  Sabina Farmirska
  Sabina Famirska

  • Najczęstsze rodzaje zmów przetargowych
  • Ryzyka prawne związane z tworzeniem konsorcjów przetargowych
  • Administracyjne i karne sankcje za uczestnictwo w zmowie przetargowej
  • Zmowy przetargowe a Prawo zamówień publicznych

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Nadużywanie pozycji dominującej a kształtowanie polityki rabatowej

  Joanna Affre, Affre i Wspólnicy Sp. K.
  Joanna Affre
  Joanna Affre

  • Kiedy przedsiębiorca ma pozycję dominującą - definiowanie rynku właściwego
  • Pozycja dominująca a jej nadużywanie
  • Rodzaje rabatów – co wolno, a czego nie wolno dominantom
  • Przykłady z orzecznictwa

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Co grozi za naruszenie zasad prawa ochrony konkurencji? Przebieg postępowania i sankcje. Leniency. Planowane zmiany w przepisach

  Przemysław Wierzbicki, Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni
  Przemysław Wierzbicki
  Przemysław Wierzbicki

  • Zasady nakładania kar przez UOKiK – wytyczne UOKiK w sprawie nakładania kar, przykłady praktyczne, znaczenie programu compliance
  • Postępowanie przed UOKiK związane z nałożeniem kary pieniężnej – praktyczne aspekty postępowania, możliwe warianty zakończenia postępowania, przykłady z praktyki
  • Program leniency - zasady nakładania kar na przedsiębiorców uczestniczących w programie, procedura planowa, porównanie z regulacjami europejskimi, praktyczne aspekty leniency
  • Nieważność zakazanego porozumienia i skutki finansowe (w tym roszczenia odszkodowawcze)
  • Planowane zmiany w przepisach prawa antymonopolowego

 • -

  Wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami - w jakich granicach jest dozwolona

  Szymon Chwaliński, GLN Gide Loyrette Nouel
  Szymon Chwalński
  Szymon Chwaliński

  • Przepływ informacji w łańcuchu dystrybucji
  • Category management a ograniczenia w wymianie informacji
  • Wymiana informacji poprzez organizacje branżowe
  • Komunikacja z rynkiem a ryzyka antymonopolowe

 • -

  Lunch

 • -

  Przegląd aktualnego orzecznictwa UOKiK i SOKiK

  Szymon Syp, Niezależny Ekspert
  Szymon Syp
  Szymon Syp

  • Orzeczenia w liczbach – porównanie lat 2010, 2011 oraz 2012
  • Przykłady orzeczeń  w zakresie porozumień  antykonkurencyjnych - kazusy
  • Przykłady orzeczeń dotyczących nadużywania pozycji  dominującej - kazusy
  • Tendencje, postulaty, podsumowanie

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni